Hoofdstuk 10 : Frequente vragen

10.1. Wat is het doel van het WinDi-project ?

WinDi is een volledige softwaredie u helpt bij :

- vertaling in 7 talen

- begrijpen in 7 talen

- vreemde talen aanleren

Deze drie functies maken WinDi een meertalige "piloot" in Windows, die al snel onmisbaar voor u wordt, vooral bij communicatiemiddelen zoals het Internet.

10.2. Welke configuratie is er nodig ?

De PC waarop de WinDi-modules worden geïnstalleerd moet minstens een 486 zijn (Pentium aanbevolen) met 16 MBytes RAM-geheugen (32 aanbevolen). Er is vrije schijfruimte van minimum 50 MBytes nodig voor de installatie van de 7 talen.

10.3. Welk type geluidskaart is er nodig voor Voice for WinDi ?

Zie hiervoor hoofdstuk 2 "Voice for WinDi" van deze handleiding.

10.4. Uit welke taal naar welke taal kan WinDi gebruikt worden ?

WinDi is multidirectionele software. U kan de verschillende modules dus vanuit gelijk welke van de zeven talen gebruiken, en u krijgt de vertaling van woorden en zinnen in de zes andere talen. De gebruikersinterface is in de zeven WinDi-talen verkrijgbaar.

10.5. Kunnen er minder dan 7 talen worden geïnstalleerd ?

Wat betreft het woordenboek, kan de gebruiker minder dan 7 talen installeren (elke taal neemt ongeveer 5 Mbytes in beslag). Als u een taal niet installeert, is het wel onmogelijk om het woordenboek vanuit deze taal te openen. De vervoeging daarentegen blijft ter beschikking in de 7 talen, dus vertaling van zinnen in 7 talen blijft mogelijk.

10.6. Kan WinDi een volledige tekst automatisch vertalen ?

Neen ! WinDi is zeker geen automatische vertaler. WinDi stelt u verschillende applicaties voor hulp bij vertaling voor, gebaseerd op een interactieve werkwijze, zodat u betrouwbaar én efficiënt kan werken (zie ook vraag 13).

De "Double Editor", vertaal- en begripshulp, biedt u de mogelijkheid om een brontekst in een double editor te plakken en deze tekst te laten compileren. Dat betekent dat WinDi één per één de woorden vertaalt die voorkomen in de brontekst, in elk van de zeven talen. Wanneer de compilatie voorbij is, hoeft de gebruiker alleen maar op een woord in de brontekst te klikken om de vertaling te zien te krijgen. De gebruiker kan dan zelf de vertaling schrijven in de onderste editor door er de woorden die WinDi heeft voorgesteld in te tikken, met behulp van zijn grammaticale kennis van de doeltaal. Het doel van deze applicatie is de database van het woordenboek zo goed mogelijk te integreren in de vertaalomgeving, zodat er directe hulp wordt geboden voor de woord-voor-woordvertling en bovendien ook begripshulp.

Anderzijds zorgt WinDi Directe Vertaling (WDV) ervoor dat er zinnen worden vertaald vanuit de moedertaal naar de zes andere talen. Daarvoor stelt deze applicatie een reeks zinnen voor met een duidelijke grammaticale structuur, waarin elk woord een "variable" voorstelt die gemakkelijk kan worden veranderd. Dan kiest de gebruiker één van de zinnen en wijzigt elk woord. Zo maakt hij een nieuwe zin aan die volledig door de applicatie wordt gecontroleerd. Desondanks is het de gebruiker die de context van de vertaling volledig controleert. Deze applicatie biedt u een gedetailleerde grammaticale hulp, waardoor de gebruikers op een eenvoudige en efficiënte manier zinnen kunnen vertalen naar vreemde talen die ze niet of gebrekkig beheersen. Een heel interactieve oplossing dus, waarmee u vertalingen van uitstekende kwaliteit genereert.

10.7. Is het mogelijk om elke module apart te gebruiken ?

Ja, u kan elke module apart openen. Alle modules bieden een antwoord op telkens één specifiek vertaalprobleem. Vanuit elke WinDi-module krijgt u toegang tot de andere applicaties via het Menu-icoontje of de specifieke icoontjes.

10.8. Hoe zijn de woordenboeken aangemaakt ?

De woordenboeken zijn door vertaalploegen aangemaakt die samenwerken in hun moedertaal - zo werden vertaalfouten tussen de zeven talen zorgvuldig vermeden. Meer dan tien jaar geleden werd met de aanmaak en het beheer van de database gestart. Tot op vandaag hebben er 80 mensen aan meegewerkt.

10.9. Hoelang bestaat de software al ?

Het eerste onderzoek over de mogelijke realisatie van het WinDi-project liep midden 1989. Het resultaat ervan was dat eind 1989 de ontwikkeling begon. Eerst werd de meertalige database (de woordenboeken) gerealiseerd, daarna één na één de andere modules. Language Dynamics ontwikkelt deze software nog steeds verder, zodat er steeds meer handige en efficiënte modules in kunnen worden geïntegreerd.

10.10. Hoeveel woorden en welke soort woordenschat bevatten de woordenboeken ?

De woordenboeken bevatten meer dan 40 000 woorden in elke taal (de meervouden, verbogen en vervoegde vormen zijn niet meegerekend). Meer in het bijzonder zijn er 29 000 "algemene" woorden en 11 000 "gespecialiseerde" woorden uit verschillende domeinen; financiën, de beurswereld, verzekeringen, technologie, enz. Als de meervouden, de vrouwelijke vormen, en de verschillenden varianten voor elk werkwoord, substantief en adjectief worden meegerekend, dan bevat WinDi 3 350 000 woorden en voorbeelden per taal. Nu kan de "basis"-database van WinDi natuurlijk niet de hele terminologie van de honderden mogelijke domeinen verzamelen ! Zo'n database zou enorm zijn, en de prijs eveneens. Een voorbeeldje: de Académie Française heeft voor het Frans 35 000 woorden algemene woordenschat verzameld - en dan wordt de technische woordenschat nog niet meegerekend. WinDi kan de vergelijking dan ook perfect doorstaan en komt als een uitstekend woordenboek naar voren. Zijn doel: communicatiebarrières opheffen. (zie ook vraag 21). Als u de database van WinDi wil vergroten, kan u terecht in de handleiding, hoofdstuk 6 "WinDi Coderen".

10.11. Is het mogelijk om woorden in de woordenboeken toe te voegen ?

Ja : de module WinDi Coderen zorgt ervoor dat de gebruiker zijn eigen woordenschat in de WinDi-woordenboeken kan toevoegen. De coderingsmodule is heel gebruiksvriendelijk, en bovendien is een gebruiker niet verplicht om woordenschat toe te voegen in alle talen.

10.12. Is het mogelijk om aanpassingen en nieuwe woorden in de database met andere gebruikers te delen ?

Ja: de gebruikers kunnen hun aanpassingen selecteren en ze aan andere WinDi-gebruikers doorgeven via de functies importeren / exporteren in de coderingsmodule. Zie ook het hoofdstuk 6.3.1. voor meer informatie.

10.13. Hoe precies is de interactieve zinnenvertaling eigenlijk (WDV) ?

De zinnenvertaling is heel precies, omdat ze op een heel ander concept gebaseerd is dan automatische vertalers. WinDi Directe Vertaling (WDV) stelt u verschillende groepen voorgestructureerde zinnen voor, waarin elk woord variabel is. WDV lost ook elk grammaticaal probleem in de zinnen op. Met deze interactieve methode worden zinnen van uitstekende kwaliteit aangemaakt, die de gebruikers bijvoorbeeld in hun e-mail kunnen importeren.

WDV is echter niet in staat om alles te vertalen, en soms treden er een paar fouten op. Dat komt vooral doordat er problemen zijn met overeenkomst in getal of geslacht, die dan lijken op spelfouten (dat geldt vooral voor de Duitse verbuigingen, die heel moeilijk te beheren zijn: ze hangen grotendeels af van de context van de zin). Zulke fouten hangen vaak samen met complexe grammaticale problemen, specifiek voor een bepaalde taal. Deze fouten zullen de verstaanbaarheid van de zinnen die vertaald zijn via WDV echter niet in het gedrang brengen. Als de vertalingen worden gelezen door een moedertaalspreker van die taal, dan zal hij de fouten waarschijnlijk opmerken, maar de gegeven boodschap zonder probleem begrijpen : de woorden worden namelijk altijd in een volgorde gezet die voor de doeltaal "logisch" is. De foutjes in uw tekst zal de lezer gemakkelijk kunnen verbeteren, en hij zal vooral appreciëren dat u in zijn taal met hem communiceert. Wil u uw vertaling op mogelijke spelfouten nakijken, dan kan u de functie "controleren spelling" (spellchecker) van uw tekstverwerker inschakelen, maar uiteraard wel in de betreffende doeltaal. Dat kan u doen door de zinnen die u via WDV heeft vertaald in uw tekstverwerker te kopiëren en te plakken (copy/paste). Vervolgens schakelt u de spellingscontrole van uw tekstverwerker in.

10.13.1. Zijn vaste uitdrukkingen opgenomen in WDV ?

Het gebruik van vaste uitdrukkingen moet u vermijden als u een zin aanmaakt via WDV. In de WinDi-woordenboeken zijn een paar uitdrukkingen opgenomen, maar ook daar treft u vooral woorden aan.

10.14. Zijn er problemen met dubbele betekenis ?

Woorden met een dubbele betekenis krijgen een korte uitleg tussen haakjes (achter het woord). Op deze manier wordt er vermeden dat de gebruiker de betekenis kiest die niet in de context past. Als u dus de juiste betekenis voor de context selecteert, krijgt u ook correcte vertalingen.

Een voorbeeldje : het Franse woord "avocat" krijgt tussen haakjes (fruit) of (pers.). U kan dan zelf in functie van de context kiezen ! Om woorden te kunnen vertalen met zeer uiteenlopende betekenissen, kan WinDi Woordenboeken u ook contextuele informatie leveren, die onmisbaar is voor een kwalitatief hoogstaande vertaling.

10.15. Wat gebeurt er in WDV als ik een zin invoer met een grammaticale fout ?

WDV zorgt ervoor dat u geen grammaticale fouten maakt. Als u nieuwe zinnen aanmaakt wordt het hele proces gecontroleerd door de software. De overeenkomst in getal en geslacht wordt dan ook automatisch gemaakt, de werkwoorden worden onmiddellijk in de juiste persoon vervoegd, enz.

10.16. Wordt de spelling gecontroleerd ?

Als u een zin invoert in WDV kan u geen spelfouten maken, want u kopieert en plakt elk woord uit de woordenboeken. WinDi bevat verder dan ook geen functie voor automatische spellingscontrole.

10.17. Welke variant van het Frans, het Engels, het Spaans, het Nederlands en het Duits werd gekozen ?

Frans : de woordenschat is het Frans uit Frankrijk, niet uit Canada. Er zijn wel een paar Belgische en Zwitserse uitdrukkingen opgenomen, die door het label "regionalisme" (reg.) gevolgd worden.

Engels : uit Engeland, maar er zijn veel "amerikanismen" opgenomen (Am.).

Spaans : uit Spanje, maar er zijn veel latino-amerikanismen opgenomen (LAm.).

Nederlands : uit Nederland. Vlaamse woorden (uit België) worden als regionalismen (reg.) of Vlaams (VL) aangeduid.

Duits : Uitsluitend uit Duitsland.

Portugees : vooral uit Portugal, maar er zijn veel Braziliaanse woorden opgenomen (Br.).

10.18. Is het mogelijk om te importeren in een vertaling die door WinDi is aangemaakt ?

Ja : elke applicatie van WinDi bevat een icoontje "kopiëren/plakken" waarmee u een woord of een zin naar het klembord kan kopiëren, en daarna in een andere applicatie van Windows kan gebruiken.

10.19. Is WinDi nuttig bij het aanleren van een taal ?

Ja: WinDi levert u betrouwbare steun wanneer u een vreemde taal aanleert. De vervoeging en de woordenboeken zijn uiteraard een handige hulp, en bovendien blijft ook WinDi Directe Vertaling een uiterst interessante module om de structuur van zinnen in te studeren, om de grammaticale structuur van de talen te vergelijken, enz. WinDi is veel "levender" dan een grammaticaboek, en kan studenten specifieke regels laten leren door ze gewoon op het scherm uit te testen !

10.20. Kan WinDi mij sneller laten vertalen? Hoezo ?

Doordat WinDi werkt met perfect geïntegreerde bureauaccessoires, kan u zowel sneller als beter gaan vertalen: WinDi gebruikt namelijk toepassingen die zeer goed zijn geïntegreerd in de applicaties van Windows. In één "klik" is er dus hulp binnen handbereik.

10.21. Hoe kan WinDi Directe Vertaling nóg beter gaan presteren ?

WDV stelt een beperkt aantal grammaticale structuren voor. Als u nu met de module WinDi Codering werkt, kan u WDV nog efficiënter gaan gebruiken. Stel dat u de uitdrukking ""hogesnelheidstrein" wil gebruiken in bv. de zin "U neemt daar de hogesnelheidstrein". Deze term komt niet voor in WinDi Woordenboeken, maar als u hem als naamwoord invoert in het coderingsprogramma, en u vult de andere talen aan (bv. In het Engels "high-speed train", in het Duits "Hochgeschwindigkeitszug", enz.), dan kan u dit naamwoord gebruiken als onderwerp of voorwerp. De onderstaande zin wordt dan een gewone zin van het type "onderwerp + werkwoord + voorwerp" in alle talen.

Als u zo uw eigen woordenschat aan WinDi toevoegt (wetenschappelijk, medisch, technisch, ...), dan maakt u het voor uzelf en uw collega's e mogelijk om welk type zin dan ook van uw vakgebied te vertalen. De vertaling van zinnen mag op het eerste gezicht wat ingewikkeld lijken, maar uiteindelijk gaat het gewoon om grammaticale structuren die door WTD op een efficiënte manier worden gebruikt. Bovendien zijn de vakwoorden die uw firma gebruikt vaak al beschikbaar op papier. U hoeft vanaf nu die woorden dus alleen nog maar in te voeren via WinDi Codering, en u kan onmiddellijk vertalen in uw vakgebied.

10.22. Waarom wordt WinDi beschermd voor "piraten" ?

Volgens onze bedrijfsstrategie leveren wij aan zeer schappelijke prijzen, en zorgen ervoor dat we zo een maximum aantal personen bereiken, die zonder zware investeringen dit systeem kunnen gebruiken. De bescherming stelt deze redelijke prijs veilig, omdat we niet in de prijs moeten verrekenen dat één licentie honderden keren wordt gekopieerd.

U kan WinDi 3 keer installeren (op drie verschillende PC's). Er staat geen limiet op het aantal installeringen op dezelfde PC - de gebruiker kan dus twee backups maken voor het geval dat bv. de harde schijf crasht.

_________________________________________________________________

Logo
Inhoudsopgave

Bezoek onze Website : http://www.windi7.com