Hoofdstuk 11 : Annex

11.1. Supplementaire WinDi-schermen

WinDi Woordenboeken : andere presentaties

Voor één van de presentaties van de woordenboeken klikt u op de knop "S" (in de rechterbenedenhoek). Het programma selcteert wel de optimale presentatie voor uw scherm bij de eerste keer dat het wordt opgestart. Om de grootste presentatie te kunnen gebruiken (meertalig op één scherm) moet de resolutie van uw scherm dan ook minimum 800 x 600 bedragen.

Tweetalige presentatie op één scherm

 

Meertalige presentatie op één scherm

(alleen voor schermen waarvan de resolution minimum 800 x 600 bedraagt)

 

Overeenkomst in getal en geslacht (WinDi Grammatica)

Dit scherm krijgt u te zien via WinDi Woordenboeken wanneer die worden geopend op een naamwoord, een adjectief of een voorzetsel. Klik op het boeken-icoontje, dat in elke taalzone te vinden is, en zo kan u onderwerpen en lijdende of meewerkende voorwerpen binnen het woordenboek aanmaken. Dit scherm geeft toegang tot miljarden mogelijke combinaties.

 

_________________________________________________________________

 

11.2 Toren van Babel ?

Iedereen heeft dagelijks te maken met de mythe van de Toren van Babel. Taalproblemen zijn een belangrijke oorzaak van economische en industriële beperkingen ; veel bedrijven hebben een zeer geavanceerde technologie te bieden, maar stoten op enorme problemen zodra ze die willen exporteren. De oorzaak hiervan is het gebrek aan begrip van andere talen en daardoor het gebrek aan communicatie.

In het verleden was er, als men zich richtte tot buitenlandse relaties, geen andere mogelijkheid dan het zich beperken tot een honderdtal woorden. Dit leidt natuurlijk tot een verlies aan communicatie efficiëntie, met als gevolg een verlies aan exporterende kracht.

Die tijd is voorbij. Zoals iedereen weet, dient de computer voor de meest moderne communicatiewegen.

Wat zijn die communicatiewegen ? In eerste instantie is de telecommunicatie revolutie in volle gang waardoor internationale gesprekken geleidelijk aan worden vervangen door communicatie via het Internet, e-mail, e.d.. Uiteraard bieden deze nieuwe mogelijkheden geen oplossingen voor taalproblemen. En juist nu biedt Language Dynamics het ideale gereedschap om deze problemen te boven te komen. Language Dynamics biedt een scala aan vertaalprogramma’s die de mythe van de Toren van Babel weer iets meer tot het verleden doet behoren.

Ons gereedschap stelt u in staat te communiceren met een uitgebreide woordenschat. Deze communicatie vergroot kwaliteit en efficiëntie !

Dankzij WinDi, is het niet meer nodig dat iemand met een beperkte woordenschat communiceert. WinDi geeft een onmiddellijke toegang tot op z’n minst 35.000 woorden (2.750.000 voorbeelden van grammaticaal gebruik zijn beschikbaar), wat een werkelijke taalrevolutie betekent.

Op lange termijn kunnen twee bedrijven die gelegen zijn in verschillende landen of zelfs continenten door middel van hetzelfde gereedschap ook dezelfde taal spreken, wat natuurlijk een garantie is voor perfect begrip tussen handelspartners. De beschikbare woordenschat is zeer uitgebreid, waardoor u in staat bent communicatie " op niveau " te voeren. De gebruiker vindt het " juiste " woord en beperkt zich dus niet tot onduidelijke taal.

Uiteindelijk zullen de mensen die dit gereedschap voor hun dagelijks werk gebruiken spelenderwijs een vreemde taal leren. Waarschijnlijk zullen ze de nieuwe taalkennis zelfs kunnen toepassen in een telefoongesprek of andere conversaties.

Deze nieuwe vaardigheid is één van de belangrijkste motieven van het WinDi project : dit houdt in vertaalhulp, begripshulp en leren van talen.

_________________________________________________________________

11.3 WinDi helpt u bij het leren van talen

WinDi software beantwoordt aan drie specifieke behoeften : vertaalhulp, begripshulp en aanleren van talen. Het volgende document is geschreven om uit te leggen hoe WinDi gebruikt kan worden om talen te leren.

 Elke WinDi module kan er toe bijdragen een vreemde taal te leren, namelijk :

- Het WinDi woordenboek toont simultaan zeven talen op het scherm, wat u in staat stelt een duidelijke overzicht te krijgen over " taalfamilies " en de invloed die ze op elkaar uitoefenen. In dezelfde context wordt grammaticaal commentaar zeer compleet gegeven, wat absoluut nodig is bij het leren van de grammatica (bijvoorbeeld : regelmatig of onregelmatig werkwoord, bepaald lidwoord van naamwoorden, geslacht van substantieven, enz.)

- Het vervoegingsprogramma levert volledige gegevens, en laat op het scherm zien hoe elk werkwoord, zonder afkortingen, wordt vervoegd. De hullpwerkwoorden worden automatisch gekozen en de scheidbare werkwoorden worden duidelijk aangegeven, enz.

- Vanuit een " referentie " taal stelt WinDi u in staat de vervoeging van het werkwoord te vergelijken tussen 2 of 6 talen.

- Het spraaksynthese module geeft een indruk van de uitspraak van de taal.

De zinsvertalingmodule "WinDi Direct Translation" kan op verschillende manieren bijzonder nuttig zijn bij het leren van een vreemde taal.

- Dit programma geeft bijvoorbeeld grammaticale regels in concreet gebruik, de plaatsing van woorden in zinnen, de overeenkomst in geslacht en getal van deelwoorden (Frans en Italiaans), laat ook zien hoe zinnen in negatieve vorm of in vragende vorm toegepast kunnen worden en hoe voornaamwoorden gebruikt kunnen worden, etc.

- Alle grammaticale hindernissen worden door het programma beheerd, de leraar zou zich een dialoog kunnen voorstellen met de leerling betreffende verschillende grammaticale aandachtspunten in een bepaalde zin. WinDi beheerst veel grammaticale regels zodat het ook gebruikt kan worden om de taalstudent te overhoren.

- De taalleerder kan zelf zinnen samenstellen in de taal die hij leert en zijn moedertaal expres verbergen. De eenmaal afgemaakte zinnen kunnen naderhand gecontroleerd worden in zijn eigen moedertaal. Als de zin in de moedertaal goed geschreven is, zal die door de taalstudent samengesteld ook goed zijn.

Tijdens het werken een taal leren is één van WinDi’s voornaamste eigenschappen :

Inderdaad, als een meertalig persoon in team verband werkt wordt hij vaak " gestoord " door zijn collega’s om even een woord of een zin te vertalen. Deze persoon besteed uiteindelijk veel tijd aan het beantwoorden van deze vragen. WinDi lost dit probleem op door direct beschikbaar te zijn voor iedereen.

Sommige mensen zullen aarzelen hun collega’s te raadplegen, misschien uit verlegenheid of angst om voor schut te staan, over de juiste vertaling van een zin. Ze zullen daardoor een andere formulering zoeken waardoor ze tijd verliezen, wat een vermindering van de efficiëntie van de communicatie met zich mee brengt. Ook in dit geval is WinDi een waardevol gereedschap.

_________________________________________________________________

 11.4 Geschiedenis van het WinDi-project

Het WinDi-project is 10 jaar oud !

Midden 1989 werd er een eerste WinDi-onderzoek opgestart, en als gevolg daarvan werd einde 1989 met de realisatie begonnen op basis van een meertalige database (woordenboeken). De voornaamste Europese talen werden geselecteerd : Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands. Portugees werd later geïntegreerd (midden 1996). Nu blijkt dat de WinDi-software de enige is die deze 7 talen zo uitvoerig behandelt !

Vanaf het begin werd de database ontworpen om echt multidirectioneel te zijn. Daarom zijn de woordenboeken ontworpen door moedertaalsprekers, die samenwerkten om elke fout te vermijden.

Om de efficiëntie en de betrouwbaarheid te garanderen hebben wij voor elk woord de nodige grammaticale informatie opgegeven ((on)regelmatigheid van werkwoorden, geslacht van substantieven, enz.). MS Windows werd als platform gebruikt - voor de evidente reden van het marktaandeel. De software "WinDi Woordenboeken" werd gepubliceerd in december 1993.

Het programma "WinDi Vervoeging" werd ontwikkeld vlak daarna, parallel met de module "WinDi Codering". Deze twee applicaties zijn het antwoord op vele vragen van de gebruikers van WinDi Woordenboeken. Dit supplement bij de woordenboeken, dat "WinDi Tools" werd gedoopt, werd in 1994 gepubliceerd en onafhankelijk van de woordenboeken verkocht.

Daarna hebben wij deze verschillende modules in één enkele software gebundeld : "WinDi Translation Help", om beter aan de marktvraag te kunnen beantwoorden. Deze software bevatte twee verschillende supplementaire modules : de eerste was de "Double Editor", die ervoor zorgde dat de gebruikers de vertaling van een woord via een simpele klik konden bewerkstelligen. De andere nieuwe module was "Voice for WinDi", de vrucht van de samenwerking met de firma Creative Labs. Hiermee werd het mogelijk een stemsynthese in vier talen te realiseren (Engels, Frans, Duits, Spaans).

De software "WinDi Translation Help" kwam in april 1995 uit, werd voor de eerste keer voorgesteld in de Verenigde Staten op het salon"Comdex Spring" in Atlanta (24-27 april 95), en werd daar met enthousiasme onthaald.

Een paar maanden daarvoor hadden wij de meest ambitieuze linguïstische onwikkeling tot op de dag van vandaag uitgebracht : het project "WinDi Directe Vertaling", voor de vertaling van volledige zinnen. Dit project heeft als bedoeling een helpfunctie van de woord-voor-woordvertaling (Double Editor) te leveren.

Op dat moment waren er al automatische vertalers op de markt, die beweerden elke teksttype op een betrouwbare en preciese manier te kunnen vertalen. Desondanks werden er door dat soort software alleen vertalingen geproduceerd die zeer grof waren en niet konden worden gebruikt zonder vooraf te controleren.

Dat deed ons besluiten een zeer interactieve vertaler te ontwikkelen, die kwaliteitsvertalingen kon genereren in het kader van internationale communicatie zonder dat er revisie nodig was (uiteraard zolang het niet ging om contracten, reclame, of een ander soort culturele of juridische tekst). Zoals de woordenboeken waren ontworpen om multidirectioneel te functioneren, hebben wij hetzelfde principe toegepast om een vertalingshulp voor zinnen te ontwikkelen die van en naar de 7 talen van de software kon worden gebruikt.

De bètaversie van de module "WinDi Directe Vertaling" werd in november '95 geïntegreerd in de software van "WinDi Translation Help", en werd voor de eerste keer gepresenteerd op het salon van Comdex Fall in Las Vegas (13-17 november 95). De uiteindelijke versie van "WinDi Directe Vertaling" werd geïntegreerd in de software in '97.

De module "WinDi Directe Vertaling" is altijd uniek gebleven op de markt. Zijn linguïstische kwaliteiten hebben al vele taalprofessionals onder de indruk gebracht die al voordien op vertaalsystemen hadden gewerkt. De nieuwe software "WinDi Translation Help" (die nu kortweg "WinDi"heet), met alle inbegrepen modules, beantwoordt aan drie specifieke vereisten : vertaalhulp, begripshulp, hulp bij het aanleren van talen.

De strategie van het gratis up-to-date houden van de woordenboeken (door opladen op de website) startte in het derde trimester van '98.

De module WinDi Browser werd in juni 1999 in de WinDi-software geïntegreerd. Deze applicatie heeft twee nieuwe programma's nodig gemaakt : DICWEB.EXE en GRAMMAR.EXE. Het eerste programma is een interface tussen WinDi en de HTML-omgeving, het tweede toont op het scherm, als de gebruiker dat vraagt, de overeenkomst in getal en geslacht van de substantieven en adjectieven. Het vervoegingsprogramma (CONJUG.EXE) en de woordencompiler (WINDIGW.EXE) zijn aangepast voor integratie in WinDi Browser. Dit alles maakt WinDi Browser een zeer complex en ambitieus project, vooral door het programma DICWEB.EXE, dat een analysefunctie bevat voor de grammatica (overigens een heel nuttige functie).

In september 1999 hebben we het toevoegen van meevouden en vervoegde vormen van substantieven en adjectieven in de database voltooid. Deze ontwikkeling betrof ongeveer 25 000 woorden in elke taal, elk individueel bestudeerd om de regels van overeenkomst en alle uitzonderingen in elke taal vast te leggen.Het grootste deel van dit werk werd besteed aan het identificeren van de vrouwelijke vorm van persoonsnamen (in 7 talen). Deze hele ontwikkeling nam meer dan drie jaar in beslag… Deze functies verdubbelden de toepassingsmogelijkheden van WinDi, en boden daarenboven ook een unieke linguïstische service aan de gebruikers die verder nergens werd gebruikt !

De versie die u heeft geïnstalleerd is dus :

WinDi fase I

Al deze ontwikkelingen, en de ontwikkeling van de databate, hebben zo'n 10 jaar in beslag genomen. Het toevoegen van meervouden en vervoegde vormen sloot de eerste fase van het WinDi-project af… Zoals u al begrepen zal hebben, is WinDi een project op lange termijn en dankzij het niveau dat wij nu hebben bereikt zijn wij in oktober '99 klaar om de tweede fase in te luiden, die op minimum 3 à 4 jaar wordt geschat.

Dankuwel aan de 93 medewerkers!

15 programmeurs hebben de software van WinDi ontwikkeld :

Patrick Remy, Nicholas Molinier, Jean-Pierre D'Angelo, Michaël Boland, Fouad Baidaoui, Christophe Van Valckenborgh, Alexandre Barba, Jean-Marc Van Schendel, Eric Coets, Marc Jadoul, Vincent Pirson, Grigorios Ozsuvaridis, Martha Mendez, Irène Rousseau.

80 linguïsten hebben de database van WinDi gerealiseerd (woordenboeken, vervoeging, grammatica) :

Bernadette Putman, Daniel Keutgen, Alexandre Klinkenberg, Sylvie Bellocchi, Claudia Stang, Nathalie Hubert, Marc Impens, Pedro Mingot Comenge, Pierre Jourdain, Silke Kunstreich, Marco Pettenello, Houria Bouajaja, Isabelle Slinckx, Marie-Laurence Demousselle, Elke Allgaier, Michele Squarci, Chaverri Van Brabant, Carmela Valeron, Adela Batalla, Nandi Anjoushree, Paula Stevenne, Carlos Bazán, Christophe Kerremans, Didier Lecomte, Myriam Lemahieu, Armin Wisdorff, Ferreira Fernandez, Marleen Korst, Catherine Herreman, Tanguy Van Moerkercke, Reyes Mingot Comenge, Vincent Ronnet, Ingrid Van Loocke, Aude Henrotay, Véronique Lebrun, Kerstin Tepper, José García Martín, Matthias Müller, Lieve Van Seghbroeck, Olivier Scheffer, Inès Collantes, Sacha Polverini, Hélène Zoler, Virginie Lefort, Luisa Sabbatini, David Libens, Wim Huybrechts, Nathalie de Mul, Irina Sergejeva, Marie-Alexandre Bouchat, Cosma Mai, Calzada Ruiz, Nathalie Van Berwaer, Paloma Castro, Anna-Lea Stoico, Vincenzo Russo, Francesca De Rosa, Sven Mettner, JC Erdozain Acedo, Laurence Durieux, Moises Encinas, Marcella Cottone, Giovanni Francese, Nathalie Vastersavendts, Xavier Bockstael, Pierre-Yves Pellegrin, Fiorella Flamini, Joselito Romacq, Carmela La Iacona, Patricia Dias da Moita Janeiro, Stéphanie Dumortier, Marie Vansteelandt, Isabelle De Vos, Celia Groothedde, Diego Mercado, Stefano Romeo, Christine Keller, Carla Sofia Roma de Oliveira, Kim Meaney.

Al deze medewerkers zijn minstens tweetalig, velen van hen spreken 3 of zelfs vier talen _________________________________________________________________

 

11.5 Bepalingen en condities van de licentieovereenkomst van Language Dynamics

DEZE LICENTIEOVEREENKOMST IS TOEPASSELIJK OP DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE WINDI-SOFTWARE, HIERNA "DE SOFTWARE" GENOEMD.

DIT DOCUMENT IS EEN RECHTSGELDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON) EN LANGUAGE DYNAMICS. GELIEVE AANDACHTIG ALLE BEPALINGEN EN CONDITIES VAN DEZE OVEREENKOMST TE LEZEN VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. INDIEN U DE SOFTWARE INSTALLEERT GAAT U EXPLICIET AKKOORD MET DE BEPALINGEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN OPGENOMEN. ALS U DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST DAARENTEGEN NIET ACCEPTEERT, INSTALLEER WINDI DAN NIET !

Deze software is zowel nationaal als internationaal auteursrechtelijk beschermd, maar ook door andere wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn. Het gebruik van deze software zonder deze licentieovereenkomst te hebben teruggestuurd is een schending van de auteursrechten van Language Dynamics.

Als u WinDi hebt opgeladen via de website van Language Dynamics, gelieve dan op te merken dat de software onmiddellijk na het opladen functioneel is in demonstratieversie en geldig gedurende 24 uur. Na deze periode moet u de software bestellen op de website van Language Dynamics. Binnen de 8 werkdagen na uw bestelling ontvangt u per post de upgradediskette waarmee u de installatie van de software kan beëindigen. Tergelijkertijd ontvangt u een CD-ROM die een kopie bevat van het oplaadbare bestand op de website van Language Dynamics.

De software mag slechts worden gebruikt op 1 (één) computer tergelijkertijd. U heeft niet het recht de software van één computer naar de andere door te geven met behulp van een netwerk.

Language Dynamics verleent u het recht deze software op dezelfde manier te gebruiken als een boek, te weten : u heeft de toestemming een volledige backup-kopie te maken van de software die op uw harde schijf of uw netwerkserver is geïnstalleerd, op voorwaarde dat deze kopie slechts wordt gerealiseerd met een backup als doel, dat wil zeggen, als u zich wil beschermen tegen het verlies van de software die u heeft geïnstalleerd. Deze kopie blijft de eigendom van de persoon die het betreffende licentiecontract heeft ondertekend, en mag op geen enkele voorwaarde worden doorgegeven aan een derde of aan derden, aangezien een dergelijke transfer een inbreuk op het auteursrecht van Language Dynamics inhoudt.

U heeft niet het recht de software te vermenigvuldigen, de database te decrypteren, inbegrepen een deel van de database of de volledige database in één of meerdere applicaties, terug te ontwikkelen op welke manier dan ook, de software uit elkaar nemen, of de software decompileren met het doel de broncode te vinden. U heeft niet het recht de software te wijzigen op welke manier dan ook noch om de software te verhuren, noch om de software uit te lenen op afstand of er op afstand toegang toe te verlenen op welke manier dan ook, maar niet beperkt tot modem, Internet, CD-ROM, etc., want dit is een inbreuk op de auteursrechten van Language Dynamics. De licentie van de netwerkversie van de software geeft u het recht een kopie te installeren van de software op één enkele server. Deze licentie laat u toe de software één enkele keer te installeren. Desondanks mag de software zo vaak als nodig worden geïnstalleerd op één zelfde computer. Bovendien worden er backup-kopies geleverd. In geval van "crash" van uw harde schijf heeft u de toestemming om de software te installeren, maar niet op een andere computer of een andere server als diegene waarop u de software de eerste keer had geïnstalleerd. Als u geen enkele backup-kopie meer ter beschikking heeft, kan u uw diskettes naar Language Dynamics of naar uw plaatselijke verdeler terugsturen op uw eigen kosten. Language Dynamics zal uw diskettes dan regenereren en ze terugsturen, op uw eigen kosten, indien Language Dynamics kan constateren dat de installaties van de software conform deze licentieovereenkomst zijn uitgevoerd. In het andere geval zal Language Dynamics uw diskettes niet regenereren, aangezien de software dan illegaal geïnstalleerd is.

Garantie :

U kan slechts van deze garantie en van de technische ondersteuning van Language Dynamics genieten indien u of uw werkgever het onderstaande document onderaan dit licentieakkoord naar Language Dynamics heeft teruggestuurd.

Language Dynamics verleent u de garantie dat de geleverde diskettes en documentatie vrij zijn van materiële fouten en fabricagefouten voor een periode van 90 dagen na aankoop. Language Dynamics verlaant u de garantie voor deze zelfde periode dat de software overeenkomt met de in de documentatie, bijgevoegd bij de software, beschreven specificiteiten. Tijdens deze zelfde periode zal Language Dynamics de vervanging van elk defect element uitvoeren onder voorleggen van dit document aan Language Dynamics of aan één van zijn erkende verdelers, op conditie dat de elementen of het element in perfecte staat worden teruggeleverd, zonder enige mechanische of andere beschadiging, en op conditie dat er door de gebruiker geen bestandenmanipulatie is uitgevoerd (kopiëren, reformatteren, …) op de originele diskette(s) of de CD-ROM. Deze garantie vervangt elke andere impliciete of expliciete garantie, onder andere dat de software zal worden aangepast voor het uitvoeren van een specifieke taak. Language Dynamics verleent u noch de garantie voor de precisie noch voor de kwaliteit van de vertalingen die u met behulp van de software kan genereren. Language Dynamics verleent u geen garantie voor de aanpassing van de software aan de eisen van de gebruiker noch voor het ononderbroken of zonder mankementen functioneren van de software. In geval van elk ander probleem, welk dan ook, is uw enige oplossing het product te ruilen, op voorwaarde dar u scrupuleus alle voorgaande condities heeft gerespecteerd. In geen enkel geval zal u recht hebben op terugbetaling van elke andere schade, inbegrepen de directe of indirecte, de ontbrekende winsten, de onderbreking of het verlies van gegevens of bestanden, het verlies van machinetijd, of elk ander type van economische schade, lichamelijke schade of andere schade, als resultaat van het gebruik of niet-gebruik van de software van Language Dynamics, en dit zelfs indien Language Dynamics gewaarschuwd was voor het gebeurlijke karakter van zulke schade. Language Dynamics zal door geen enkele garantie of verantwoordelijkheid gebonden zijn dan diegene die in deze overeenkomst expliciet zijn vermeld. De verantwoordelijkheid van Language Dynamics, conform aan deze licentieovereenkomst, zal in geen geval de koopprijs betaald voor één softwarepakket overschrijden. Na installatie van de software, of na opening van de verzegelde enveloppe die de upgradediskette bevat, zal Language Dynamics de software niet terugnemen, noch hem terugbetalen.

Dit licentieakkoord valt onder de wetten van de Belgische staat.

 Stuur dit document uitsluitend per e-mail op naar support@windi7.com om u te laten registreren.

Ik heb de bovenstaande licentieovereenkomst betreffende WinDi gelezen. Door de installatie van deze software verleen ik mijn toestemming wat betreft de inhoud van de overeenkomst, en ik verbind mij ertoe de bovenstaande bepalingen en condities te respecteren. Ik verzeker dat alle bovenstaande informatie correct is (dit document moet worden vervolledigd door een bevoegde persoon)

Naam, Voornaam: ..................................................................................................................................................

Functie : ..................................................................................................................................................

Organisatie : .................................................................................................................................................

Straat, nummer : ..................................................................................................................................................

Plaats : ....................................................................................................................................................

Staat : ....................................................................................................................................................

Postcode : .................................................................................................................................................

Land : ..................................................................................................................................................

Telefoon : ...................................................................................................................................................

Fax : ....................................................................................................................................................

E-Mail : ...................................................................................................................................................

Dit document is eveneens beschikbaar in het bestand REGISTER.DOC (ASCII-formaat).

_________________________________________________________________

Logo
Inhoudstafel

Bezoek onze website : http://www.windi7.com