Hoofdstuk 2 : Voice for WinDi

Voice for WinDi is eenvoudig een interface tussen alle WinDi-modules en de vocale synthese-functie (TTS) "Speech API" (SAPI), die door Microsoft ontwikkeld en geleverd is. Er bestaan verschillende leveranciers van gelijkaardige technologiëen die compatibel zijn met SAPI, zoals bijvoorbeeld Philips (Free Speech 2000).

Het grote voordeel van SAPI is zijn compatibiliteit met alle geluidskaarten gebruikt onder Windows, waardoor Voice for WinDi met de meeste geluidskaarten en PC's functioneert.

Zo kan u de vocale synthese in de WinDi-toepassingen gebruiken : een voorbeeldje : hebt u al een software "FreeSpeech 2000" (Philips) in het Frans geïnstalleerd, dan zal de Franse vocale synthese automatisch ook in WinDi beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor alle andere talen, op voorwaarde dat u Free Speeh 2000 ook in de andere taal hebt geïnstalleerd. In dat geval kan u door het icoon "luidspreker", beschikbaar in alle WinDi-modules, aan te klikken, automatisch FreeSpeech 2000 gebruiken voor de uitspraak van de taal in kwestie.

Een meertalige vocale synthese, compatibel met WinDi en Microsoft (SAPI), kan als aanvullende optionele module geleverd worden door Language Dynamics. Zie hiervoor onze Prijslijst voor meer informatie.

Als u de Voice for WinDi-module in de "demonstratie"-modus oproept, krijgt u het volgende scherm te zien :

Wegens de "demonstratie"-modus spreekt deze module niet !

_________________________________________________________________

Als u een WinDi licentie bezit, komt het volgende scherm te voorschijn als u één van de beschikbare softwareprogramma's voor vocale synthese heeft geïnstalleerd.

Deze module is zeer eenvoudig te gebruiken : u kiest de taal van de tekst die moet worden gelezen en klikt op de zwarte pijl om het voorlezen te beginnen. U kan per taal verschillende stemtypes selecteren.

Wanneer het voorlezen afgelopen is kan u naar de WinDi-module waarin u aan het werken was terugkeren, door de taak "Voice for WinDi" (Multilingual Voice Producer) te minimaliseren.

Opmerking : Als u een meertalig systeem voor vocale synthese hebt geïnstalleerd (in 5 talen bijvoorbeeld), zal het opladen ongeveer 30 seconden in beslag nemen wanneer u Voice for WinDi voor de eerste keer opent. Deze tijd wordt gebruikt om iedere stem op te starten. Om deze wachttijd te vermijden kan u de taak minimaliseren in plaats van ze uit het geheugen op te laden. Daarvoor gebruikt u het deuricoontje in de rechterbovenhoek van de toepassing.

_________________________________________________________________

Logo
Inhoudsopgave.

Bezoek onze Website : http://www.windi7.com

Alle genoemde producten zijn handelsmerken gedeponeerd door hun eigenaars.