Hoofdstuk 3 : Hoofdmenu voor het Vertalingsprojectenbeheer

Als u het "kaartenbak"-icoontje in het WinDiMenu aanklikt krijgt u dit scherm te zien :

3.1. Hoe creëert u een nieuw woord-voor-woord vertalingsproject met de knop "New Translation"?

WinDi is geen automatische vertaler ! Deze toepassing zal dan ook niet in één "klik" volledige teksten vertalen! WinDi Double Editor "Vertaal- en begripshulp" levert u onmiddelijk de vertaling van ieder woord in de brontekst naar de zes andere talen. U moet dus op ieder woord klikken om het te vertalen. U bent dus zelf degene die vertaalt, terwijl WinDi u van de nodige woordenschat voorziet. Voor meer grammaticale hulp: zie hoofdstuk 7 van de handleiding.

Om een nieuw vertalingsproject (woord-voor-woord) te creëren, klikt u op de knop "New Translation" (nieuwe vertaling) in het hoofdmenu van het Vertalingsprojectenbeheer. U kan dan de tekst die u woord voor woord wil vertalen intikken (zie het scherm hieronder in ASCII mode). U kan ook een tekst uit van een andere Windows-toepassing gebruiken door de functies Kopiëren en Plakken. Daarvoor hoeft u alleen het menu " Bewerken " (Edit) te openen en " Plakken " aan te klikken.

U kan in deze editor allerlei teksten schrijven, voorzover u de talen in WinDi gebruikt. De tekst mag niet langer dan drie pagina’s zijn (ongeveer 180 regels). Als uw vertaling langer is, zal u ze in verschillende " vertalingsprojecten " moeten onderverdelen.

U kan ook bestaande ASCII tekst toevoegen via de functie " Load File " (bestand laden), die u in het menu " File " (bestand) van de editor vindt. U hebt ook toegang tot Voice for WinDi vanaf de editor, zodat u uw tekst ook kan beluisteren.

Wanneer u de tekst die u wenst te vertalen (in dit voorbeeld naar het Spaans) hebt geschreven of geïmporteerd, klik dan op "Start New Project" (een nieuw project starten) om het volgende scherm te openen :

Via dit venster is het mogelijk de brontaal van de tekst aan te passen.

De zone "From" (van) zorgt ervoor dat de gebruikersnaam kan worden veranderd als die niet correct is. De zone "Subject" (onderwerp) geldt als referentie voor het ontwerpen van nieuwe projecten, en is heel nuttig: bij systematisch gebruik zal hij het latere beheer van uw projecten vergemakkelijken.

3.2. Hoe maakt u woord-voor-woord-vertalingen?

In het onderstaande venster (of in het "Old Translation" venster, dat de oude vertalingsprojecten toont, zie 3.6 ) klikt u op "Start Project" (het project starten). Dit is het scherm dat verschijnt na de "compilatie" (zie 3.6) :

 

Het venster verdeelt zich in twee editors (de tweede editor is hier door het venster "Vertaalhulp" verstopt). In het bovenste venster vindt u de woord voor wooord te vertalen brontekst. In de onderste editor schrijft u uw vertaling, en tergelijkertijd krijgt u woord voor woord vertaalhulp van WinDi (wanneer een nieuw vertalingsproject wordt gestart is deze editor leeg).

 U kan de doeltaal selecteren (taal waarin de tekst zal worden vertaald) in het hoofdmenu van de Double Editor. U kiest dan het menu "Languages" (talen) en verandert de doeltaal, zoals in het volgende voorbeeld.

Telkens als u een doeltaal selecteert, opent de toepassing een nieuw bestand verbonden met deze taal (één bestand per taal ; de lengte hangt af van de taal van het bestand).

3.3. Hoe "compileert" u een brontekst?

"Compilatie" betekent dat de vertaling van ieder woord in de brontekst automatisch wordt opgezocht. De compilatie is gebaseerd op een groot aantal grammaticale regels, waarvan de toepassing een zekere tijd in beslag neemt, die varieert al naar gelang van de taal. De vervoegde vomen worden steeds zoveel mogelijk naar de onbepaalde wijs herleid; verbogen en meervoudige vormen worden naar het mannelijk enkelvoud herleid. Dit is een doeltreffende werkwijze om vertalingsfouten te vermijden ! Als er een werkwoord in de onbepaalde wijs wordt opgegeven, kan u gemakkelijk de WinDi-Vervoegingsmodule gebruiken om het in de gewenste tijd te vervoegen. Daarvoor klikt u gewoon op het icoon "Vervoeging" (aangeduid door de bruine boeken) als het venster "Vertaalhulp" geopend is, of op het menu "Vervoeging" in het hoofdmenu van de Double Editor (via het menu "WinDi").

De compilatie van een tekst kan in één keer gebeuren voor alle woorden die de tekst bevat. U kan ook één enkel woord compileren, of een deel van de tekst. Daarvoor selecteert u met de muis het gewenste deel van de tekst in de broneditor (de bovenste editor). Om slechts één woord te selecteren, hoeft u er alleen maar op te dubbelklikken.

Wanneer een deel van de brontekst geselecteerd is, klik dan het menu "Vertaling" aan, en kies dan "Compileren". U hebt de keuze tussen de compilatie van de hele tekst of van de geselecteerde tekst (zie volgend scherm ).

Er zal dan een tussenliggend scherm (de "WinDi Compiler") verschijnen. Dit scherm vindt de vertaling van ieder woord in de tekst terug door ze met de WinDi-database te vergelijken en door verschillende grammaticale regels toe te passen.

Wanneer de compilatie klaar is, verschijnt de Double Editor weer. Het venster "Vertaalhulp" staat open en stelt de vertaling van het eerste woord van de tekst voor. De onderste editor is leeg. Om ieder woord van uw tekst apart te vertalen klikt u op het woord dat u wenst te vertalen. Zo krijgt u het resultaat van de compilatie die WinDi heeft uitgevoerd. Op de volgende pagina verschijnt de Double Editor zonder het open venster van de Vertaalhulp, die het reusltaat van de compilatie geeft. Het is de gebruiker die zijn tekst vertaalt, WinDi vertaalt de tekst niet voor u !

3.4. Hoe slaat u uw vertalingen op en gebruikt ze in andere toepassingen?

Vergeet nooit uw werk op te slaan ! Om de brontekst na wijziging op te slaan, als hij werd gewijzigd, of om de doeltekst op te slaan na vertaling of wijziging, klikt u op het menu "Bestand" van het hoofdmenu, en dan op "Opslaan".

Het menu "Opslaan in het klembord" is identiek aan de functie "kopiëren". Met deze functie kan u lopende vertalingen in het klembord vertalen om ze bijvoorbeeld in tekstverwerking te integreren.

Het venster "Save" (Opslaan) verschijnt als u deze toepassing verlaat zonder op te slaan.

3.5. Praktisch gebruik van de Double Editor "Vertaal- en Begripshulp"

Ter verduidelijking hebben we de structuur van de editors in het volgende venster gewijzigd. U zal merken dat u de maat van de editorvensters kan wijzigen volgens uw eigen voorkeur en de maat van uw scherm. Als u toch naar de oorspronkelijke configuratie wilt terugkeren, gebruik dan het menu "Venster" in het Double Editor hoofdmenu.

We hebben bijvoorbeeld het Italiaanse woord "modo" in de broneditor aangeklikt. Gesteld dat de doeltaal Frans is en de brontekst al gecompileerd is, dan zal de vertaling onmiddelijk verschijnen. Als de compilatie nog niet gemaakt is, zal een tussenliggend compilatievenster (WinDi Compiler) een paar seconden lang verschijnen (korter al naar gelang uw PC krachtiger is).

Hoe u het bovenstaande scherm kan gebruiken:

- "Word to translate" : (te vertalen woord) In deze zone verschijnt het woord dat in de brontekst geselecteerd is. De taal van dit woord wordt tussen haakjes gespecificeerd (in bovenstaand voorbeeld: Italiaans).

- "Word to add" : (toe te voegen woord) Het woord dat in de onderste editor geïmporteerd zal worden. In deze zone staat hetzelfde woord als in de zone "Woord te vertalen", als er tenminste geen woord werd aangeduid in de zone "Vertaling" (zie ook verder). U kan zo een woord naar de vertaaleditor kopiëren dat niet moet worden vertaald. Als er een woord in de zone "Vertaling" werd geselecteerd, dan is de vertaling van het woord in deze zone logisch.

- "Translation" : (vertaling) Deze zone bevat het resultaat van de compilatie door WinDi voor het woord dat u geselecteerd hebt. Als u verschillende vertalingen krijgt, kies dan diegene die het meest met uw sector of uw context overeenkomt. Telkens als u op een woord in deze zone klikt, vindt u de vertaling in de gewenste taal in de zone "Woord toe te voegen". Wanneer u op het menu van de zone "Vertaling" klikt, kan u tussen de zeven beschikbare talen de taal van de woorden in de lijst selecteren.

Als u bijvoorbeeld als Engelstalige een Italiaanse tekst naar het Frans vertaald, kan het een groot voordeel zijn om de woorden in de lijst te kunnen selecteren.

Klik op het pen-icoontje om de inhoud van de zone "Woord toe te voegen" te kopiëren naar de vertalingseditor (de onderste editor). Opgelet : dit woord zal gekopieerd worden naar de plaats waar de cursor staat. Voordat u de inhoud van de zone "Woord toe te voegen" kopieert, plaatst u de cursor dus waar u wil dat het nieuwe woord verschijnt.

Als het lexicon dat in de zone "Vertaling" niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u WinDi Woordenboeken openen door het icoontje van het fuchsia boek aan te klikken, of door op het menu "WinDi" in het hoofdmenu te klikken. Als u op het icoon van het bruine boek of op het menu "Vervoeging" in het hoofdmenu klikt krijgt u deWinDi Vervoegingsmodule. Wanneer u een woord of een vervoegde vorm hebt geselecteerd, zet u ze in het klembord om ze later in de Double Editor te kunnen gebruiken. Klik nadien op het icoon "Klembord naar WinDi". Het geïmporteerde woord of de geïmporteerde vorm zullen dan in de zone "Woord toe te voegen" verschijnen.

3.6. Beheer van de oude vertalingen (knop "Old Translation")

Als u op de knop "Old Translation" (oude vertaling) klikt, verschijnt dit scherm onder het hoofdmenu van het Vertalingsprojectenbeheer:

:

In dit venster worden alle bestaande projecten geïnventariseerd. Zo kan u ze weer gebruiken om ze te wijzigen, ze naar andere talen te vertalen, enz. Daarvoor selecteert u een project op de lijst door het één keer aan te klikken. U kan ook een project heropstarten door op "Restart Project" (project heropstarten) te klikken (zie 3.1).

U kan ook één van de items die zich in de lijst bevinden aanklikken. In dat geval bereikt u onmiddelijk de functie Double Editor (zie 3.2.).

De lijst van de bestaande projecten is verdeeld in twee zones, waardoor u gemakkelijk een oud vertalingsproject kan identificeren of heropstarten. De eerste zone geeft het nummer van het project en de beginletters van de gebruiker aan. De tweede zone "Subject of the Project" (Onderwerp van het Project) geeft het onderwerp van het vertalingsproject weer, volgens de naam bij het aanmaken (zie 3.1.). In dit venster is het onderwerp heel belangrijk omdat het beheer van de oude vertalingsprojecten er makkelijker door wordt.

3.7. Archiveren en importeren / exporteren van uw projecten met "Translation Archives"

Als u de knop "Translations Archives" (archieven van de vertalingen) aanklikt in het hoofdmenu van het Vertalingsprojectenbeheer, verschijnt dit op uw scherm :

In dit venster ziet u twee lijsten met de referenties van de bestaande vertalingsprojecten. De bovenste lijst geeft de gearchiveerde projecten weer, die klaar zijn om weer gebruikt te worden ( zie ook elders in dit hoofdstuk). De onderste lijst bevat de projecten in in- en uitvoer, enz.

Het doel van deze toepassing is uw vertalingsprojecten makkelijker te beheren en ze bijvoorbeeld te kunnen opslaan op diskettes. Door deze methode kan u één of verschillende vertalingsprojecten naar uw collega's, onderaannemers, … sturen.

Stel dat u een tijdje geleden een project 0007HED met als onderwerp : "eenvoudige tekst in het Frans" hebt ontworpen, en het nu naar uw collega wil sturen. U klikt dan op de projectenlijst (bovenaan) om de gewenste tekst te selecteren, en met het gebruik van de knop "Open" (openen), bepaalt u de directory waarheen u dit project wil kopiëren. Kies bijvoorbeeld drive a : voor de diskettes. Klik nadien op "Copy" (kopiëren) om een kopie van het geselecteerde project op de diskette te maken.

- Knop "Copy" (kopiëren) : kopieert een bestaand project naar een doeldirectory.

- Knop "Move" (verplaatsen) : Verplaatst een bestaand project naar een andere doeldirectory. Dze functie wordt vooral gebruikt om projecten op te slaan. Wees voorzichtig wanneer u deze functie gebruikt, want ze verwijdert het project van zijn originele directory.

- Knop "Delete" (verwijderen) : verwijdert één of verschillende bestaande projecten. Let op wanneer u deze functie gebruikt, want het project wordt voorgoed verwijderd.

- Knop "Open" (openen) : selecteert de doeldirectory (uitvoer) of de brondirectory (invoer).

- Pijl : bepaalt de richting van het archiveren, d.w.z. van WinDi naar buitenuit (pijl naar omlaag), of van buiten WinDi naar binnen (pijl naar omhoog).

Het Vertalingsprojectenbeheer neemt ten hoogste 250 vertalingsprojecten op die door de gebruiker zijn aangemaakt (zie 3.8.). Deze projecten zijn dan klaar om via de functie "Old Translations" (oude vertalingen) te worden gebruikt. Als u dit aantal overschrijdt zal u verschillende projecten moeten verplaatsen of verwijderen om nieuwe projecten te kunnen toevoegen.

U kan één of verschillende teksten selecteren door op alle gewenste projecten te klikken. U kan ze nadien verplaatsen, kopiëren, of verwijderen in één keer.

3.8. Definitie van de gebruikersnaam (initialen) via de knop "User Name"

De knop "User Name" van het hoofdmenu van Vertalingsprojectenbeheer geeft toegang tot het volgende venster :

Op dit scherm kan u de gebruikersnamen selecteren door zowel voorletters als namen te coderen.

Met deze functie is het ook mogelijk vertalingsprojecten te creëren en te archiveren onder verschillende namen, bijvoorbeeld volgens het soort werk. Dit is een manier voor vertalers om het beheer van hun klantenkring te vergemakkelijken : ze worden in een lijst vastgelegd.

In het venster "Select your name" (selecteer uw naam) bevindt zich een lijst met alle omschreven gebruikers. Met de twee coderingszones kan u een nieuwe gebruiker toevoegen door zijn voorletters in de zone "New Initials" in te voeren (maximaal 3 drukletters). Met de zone "Name" (naam) kan u de volledige naam coderen.

- de knop "Add" (toevoegen) : om een een nieuwe naam en de voorletters ervan aan de gebruikerslijst toe te voegen.

- de knop "Del." (verwijderen) : om een gebruikersnaam te verwijderen.

- de knop "Find" (vinden) : om een gebruiker op te zoeken in een lange lijst.

_________________________________________________________________

Logo
Inhoudsopgave.

Bezoek onze Website: http://www.windi7.com