Hoofdstuk 4 : WinDi Woordenboeken

Met een vertalend woordenboek in zeven talen in een softwareprogramma haalt u een dubbele troef in huis :

Ten eerste werkt u met een kwalitatief hoogstaand product (21 woordenboeken), gebruiksvriendelijk voor iedereen die voor zijn beroep een tekst moet vertalen of documenten in een vreemde taal moet begrijpen, zoals vertalers, studenten, zakenmensen, secretaresses, enz.

Bovendien kan u via WinDi veel eenvoudiger; efficiënter en sneller woorden opzoeken in Windows Dictionary dankzij de vooruitgang van de hedendaagse informatica.

Het woordenboek werd volledig op punt gesteld door vertalerteams die elk in hun moedertaal werken, en stelt u in elke taal meer dan 40.000 woorden en uitdrukkingen ter beschikking. De WinDi-woordenboeken bevatten in totaal 29.000 woorden "algemene" woordenschat en 11.000 woorden "specifieke" woordenschat, die verschillende vakgebieden dieper uitspit, zoals financiën, de zaken-, bank- en beurssector, boekhouding, techniek, enz. Soms worden er verschillende vertalingen gegeven voor hetzelfde woord, wanneer het woord verschillende betekenissen heeft (polysemie). Slang en woorden die uit de omgangstaal zijn niet in het woordenboek opgenomen.

Bij elk substantief wordt de woordsoort opgegeven (substantief, lidwoord,…) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). Vr het substantief staat telkens het bepaald lidwoord. Werkwoorden worden onderverdeeld in regelmatige en onregelmatige, scheidbare en onscheidbare. In het Nederlands en het Duits is eveneens een categorie "samengestelde werkwoorden" voorzien. We voegen er nog aan toe dat elk substantief voorafgegaan wordt door het bepaald lidwoord, en dat het geslacht van een substantief in het Engels niet werd vermeld, omdat dat gewoonlijk onzijdig is ; alleen in de Engelse literatuur wordt het mannelijke en vrouwelijke geslacht voor voorwerpen gebruikt.

Onder de vele voordelen die een geïnformatiseerd woordenboek u biedt sommen we er enkele op:

Ten eerste het verschil in snelheid : U kan WinDi is niet alleen vanuit elke Windows-toepassing bereiken, bovendien krijgt de vertaling die u zoekt onmiddelijk na uw aanvraag in de 7 talen van het woordenboek op uw scherm!

U kan ook op een heel eenvoudige manier één of meerdere woord(en) uit het woordenboek naar een andere Windows-toepassing transporteren en omgekeerd. Zo kan u dus op elk moment uw vertaling in een tekst gebruiken.

De "Last Call"-functie ("laatste aanvraag") in WinDi kan u heel wat opzoekingswerk besparen : het woordenboek slaat automatisch open op het woord dat u het laatst opzocht.

WinDi vermijdt tenslotte onnodige ingewikkeldheid : een opzet die intuïtief en eenvoudig gebruik beoogt.

In dit hoofdstuk vindt u een systematische beschrijving van de twee schermen in WinDi Woordenboeken, aangepast individueel gebruik. Verder krijgt u nog een aantal voorbeelden en tips voor het gebruik mee.

Dit hoofdstuk beschrijft de meertalige versie op twee schermen, maar er bestaan nog twee andere presentaties van WinDi Woordenboeken : meertalige presentatie op één scherm, en tweetalige presentatie op één scherm ( zie ook hoofdstuk "aanvullende WinDi schermen"). Deze presentaties kunnen op eender welk moment geselecteerd worden via de functie "parameters" (Setup), die op het eerste scherm van WinDi Woordenboeken beschikbaar is (via de knop "S") (zie ook punt 4.2, zone 11 van scherm 1).

4.1. Hoe bereikt u WinDi Woordenboeken ?

U kan het woordenboek op twee manieren bereiken vanaf Windows:

- Klik gewoon de WinDi- icoon aan in het menu "WinDi Vertaalhulp" onder "toepassingen".

- Vanuit een Windows-toepassing (tekstverwerking, ...) roept u het WinDiMenu op (zie hoofdstuk1).

Wanneer het woordenboek in het geheugen wordt geladen plaatst het zich waar u de laatste keer iets hebt opgezocht (bij het eerste gebruik is dat het eerste Engelse woord met de letter A).

4.2. Eerste scherm : opzoeken van het woord in de brontaal

Scherm 1 :

4.2.1. Selectie van de taal van het te vertalen woord (brontaal). (zones 3 en 4, scherm 1)

Standaard wordt de taal geselecteerd die u in het WinDiMenu gekozen hebt. Om deze taal te wijzigen klikt u één van de talen in zone 4 aan. Het vlaggetje in zone 3 duidt aan welke taal geselecteerd werd. Het rode kader dat zone 4 omringt geeft de brontalen aan.

4.2.2. WinDi "spreekt" met u in de taal die u kiest (zone 2, scherm 1)

De dialoogtaal kan u selecteren met het icoontje "S" (Set-up), beschikbaar in het WinDiMenu. Het grijze vlaggetje in zone 2 geeft aan welke taal geselecteerd werd bij de installatie van het softwareprogramma. Als u deze taal wil wijzigen, verlaat u dan eerst de WinDi Woordenboeken, en gebruik de "Setup"-functie. Selecteer nadien een andere taal en roep de WinDi Woordenboeken weer op.

4.2.3. Coderen / keuze van het woord in de brontaal (zones 3 en 1, scherm 1)

Schrijf in zone 3 het woord dat u wil vertalen of een deel ervan. WinDi begint onmuiddellijk op te zoeken, steeds preciezer bij elke letter die u intikt. Op die manier komt het gekozen woord te voorschijn in zone 1, in een alfabetische lijst met andere woorden uit het woordenboek.

Om de cursor naar het woordenboek te verplaatsen kunt u de pijltjes of de tab-toets in zone 1 gebruiken, of u geeft een nieuw woord op in zone 3.

U kunt een woord coderen of verwijderen met de gebruikelijke Windows-methodes (zie het Windows-handboek voor bijkomende uitleg).

Het zoekteken "*" : U kan in zone 3 een willekeurige reeks van drukletters intikken (minimaal 3) gevolgd door een asterisk. WinDi zal dan alle woorden opzoeken die deze reeks drukletters bevatten ( zelfs als ze zich in het midden van het woord bevinden), en het zoekresultaat verschijnt dan in zone 1, de plaats van het bronwoordenboek. Deze functie is zeer interessant voor de talen zoals het Duits en het Nederlands die samengestelde begrippen vaak in één woord schrijven.Opent u het woordenboek bijvoorbeeld eens vanuit het Duits en tikt u het woord "Schalter" in gevolgd door * ( u zal merken dat de asterisk niet in de coderingszone verschijnt, maar dat het zoeken desondanks wordt gestart). Na enkele seconden worden u in zone1 niet alleen de vertalingen van het woord "Schalter" opgegeven, maar bovendien een hele reeks samengestelde woorden met "Schalter", die niet met dit woord beginnen (bijvoorbeeld : "Bankschalter" dat normaal onder de letter B te vinden is). Deze zoekfunctie is bovendien heel interessant om alle woorden terug te vinden die tot een bepaalde context behoren. Codeert u bijvoorbeeld (zool)* in zone 3, dan krijgt u na enkele seconden een lijst, van alle woorden die door de contextuele informatie (zool)* gevolgd worden. Hetzelfde geldt voor uw eigen toevoegingen in de WinDi Woordenboeken: als u aan deze woorden de commentaar (ik) hebt toegevoegd, zullen na het invoeren van (ik)* in zone 3 al uw eigen woorden samen verschijnen.

Om weer "gewoon" op te zoeken, moet u alleen een nieuw woord in zone 3 invoeren.

4.2.4. Hoe kan u het woord vertalen? (zones 3 en 5, scherm 1)

Voor elk woord geeft WinDi u automatisch de overeenkomstige vertaling in de zes andere talen (zie punt 3 van dit hoodstuk).

Er zijn drie methodes om het woordenboek te openen en de vertalingen te lezen :

- Op de knop "woordenboek" in zone 5 klikken (deze knop bestaat niet in de twee andere presentaties, d.w.z. de meertalige presentatie op één scherm en de tweetalige presentatie op één scherm).

- Op de "ENTER"-toets drukken, nadat u een woord in zone 3 getikt hebt ( het woordenboek zal opengaan als het het ingetikte woord bevat).

- Dubbelklikken op eender welk woord in zone 1.

4.2.5. WinDi Woordenboeken in communicatie met andere Windows-toepassingen. (zone 9, scherm 1)

Voor elke verbinding tussen WinDi en een andere Windows-toepassing (tekstverwerker,…), stemt de knop in zone 9 met de "Plakken"-functie overeen en de knop met de "Kopiëren"-functie, twee vertrouwde functies onder Windows. Zie voorbeelden van het gebruik van deze functies in punt 4 van dit hoofdstuk.

4.2.6. Hoe bereikt u de codeermodule? (zone 8, scherm 1)

Klik op de icoon "tools" in zone 8 om de module WinDi Coderen te bereiken. Met deze module kan u uw eigen woordenschat toevoegen aan de WinDi database. Lees hoofdstuk 6 van deze handleiding voor meer infomatie i.v.m. deze module.

4.2.7. WinDi Woordenboeken in communicatie met andere WinDi-toepassingen. (zone 6, scherm 1)

Het "Menu" -icoontje in zone 6 geeft toegang tot alle andere WinDi-toepassingen : Browser, Vertaal- en begripshulp, vocale synthese, vervoeging, interactieve vertaling van zinnen en Vertalingsprojectenbeheer. Het "luidspreker"-icoontje naast de "klembord" iconen (zone9) geeft toegang tot de Voice for WinDi module (vocale synthese).

4.2.8. Helpfunctie (zone 10, scherm 1)

Klik het vraagteken aan om een korte samenvatting te krijgen van de functies van het eerste WinDi Woordenboeken scherm.

4.2.9. Hoe wijzigt u de presentatie van de woordenboeken? (zone 11, scherm 1)

Via het "S" knopje in zone 11 bereikt u een reeks parameters. Er bestaan namelijk drie verschillende presentaties van de WinDi Woordenboeken : meertalig op twee schermen, meertalig op één scherm en tweetalig op één scherm.

- Meertalige presentatie op twee schermen : selecteer de opties "Kort" (Short) - en "1-7" (van één naar zeven talen).

- Meertalige presentatie op één scherm : selecteer de opties "Integraal" (Complete) - en "1-7". Opgelet : deze presentatie is niet beschikbaar als de beeldschermresolutie onder 800 X 600 ligt. Als de schermresolutie zwakker is, zal u automatisch toegang tot de meertalige presentatie op twee schermen krijgen. U zal desondanks nog de keuze hebben tussen de meertalige presentatie op twee schermen en de tweetalige presentatie op één scherm.

- Tweetalige presentatie op één scherm : selecteer de opties "Kort" (Short) - en "1-1" (van één taal naar een andere). In dit geval zal u wel de doeltaal moeten selecteren ( via de knop "taal" in de bovenste linkerhoek van het tweetalige scherm).

Alle knoppen en iconen werken op precies dezelfde manier in de verschillende presentaties : klembord-functie, groene pijlen, "Setup" knop, "Vervoeging en Grammatica" knoppen, "Menu" icoontje, enz.

4.2.10. Hoe verlaat u WinDi Woordenboeken? (zone 7, scherm 1)

- Klik met de linkerknop van de muis in zone 7 om WinDi in het geheugen op te slaan zodat u het later kunt openslaan op de laatst geconsulteerde plaats. WinDi wordt geminimaliseerd maar blijft een bereikbare toepassing in Windows via het WinDiMenu (zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk "Hoe bereikt u WinDi Woordenboeken").

- U krijgt hetzelfde resultaat als u ergens willekeurig op het scherm, buiten het WinDi venster klikt.

- Klik met de rechterknop van de muis in zone 7 om WinDi uit het geheugen van uw PC te verwijderen.

Hoe vaak overkomt het u niet dat u een woord in een "papieren" woordenboek opzoekt, het leest, het woordenboek dichtslaat en het opnieuw moet opzoeken om de spelling te controleren ? Als u iets zoiets overkomt met WinDi, dan komt de functie "laatste aanvraag" wel heel goed van pas : deze functie gaat in elke taal terug naar uw laatste aanvraag wanneer u opnieuw een beroep doet op WinDi. Op het eerste scherm vindt u in zone 3 het laatste woord waarvan u de vertaling opzocht, welke brontaal u ook gekozen hebt. In een netwerk herstelt WinDi de situatie bij elke gebruiker apart.

4.3. Tweede scherm : bekijken van de vertalingen

(Dit scherm is alleen beschikbaar met een meertalige presentatie op twee schermen)

Scherm 2.

N.B. : De gegevens in dit scherm werden geklasseerd volgens de twee grote taalfamilies, de germaanse en de romaanse, en daarbinnen alfabetisch gerangschikt.

Het woord dat u opzoekt en geselecteerd hebt in scherm 1 (zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk) staat in een kader (zone2 - scherm 2). In dit voorbeeld gaat het om een woord gekozen in het Engels woordenboek. Het rode kader duidt de brontaal aan, het paarse de doeltaal , volgens de selectie die u zelf in het WinDi Menu of in het woordenboek hebt gemaakt.

4.3.1 Grammaticale / contextuele commentaren bij de vertalingen (zone 1, scherm 2)

WinDi signaleert heel precies de woordsoort van het woord dat u gekozen hebt : lidwoord, voegwoord, voorzetsel, voornaamwoord, bijwoord, adjectief, soortnaam ( mannelijk, vrouwelijk of onzijdig - enkelvoud of meervoud), eigennaam (met dezelfde kenmerken als voor de soortnamen), werkwoord ( onpersoonlijk - (on)regelmatig - (on)scheidbaar, samengesteld voor het Nederlands en het Duits).

Contextuele commentaren verschijnen steeds tussen haakjes wanneer er verduidelijking van de betekenis nodig is. Het kan om een afkorting gaan (tech., bot., anat., enz., zie hoofdstuk 8 "Lijst van de gebruikte afkortingen in WinDi Woordenboeken") of om een meer gedetailleerde uitleg. Voor de werkwoorden wordt meestal aangeduid of het om een overgankelijk (ov.) of onovergankelijk (onov.) werkwoord gaat. Ter herinnering : een overgankelijk werkwoord kan onmiddelijjk door een lijdend voorwerp gevolgd worden, terwijl een onovergankelijk werkwoord onmiddelijk door een voorzetsel gevolgd moet zijn,en dan door een meewerkend voorwerp. Dit soort opmerkingen zijn dus essentieel voor een kwalitatief hoogstaande vertaling.

In het voorbeeld op scherm 2 worden de grammaticale voorbeelden in het Engels gegeven. Om de commentaren in een andere taal te krijgen, verlaat u WinDi Woordenboeken, klikt u op het "S" (Setup) icoontje in het WinDiMenu beschikbaar, selecteert u een andere taal en roept u nadien WinDi Woordenboeken terug op. Deze wijziging zal in alle WinDi-toepassingen doorgevoerd worden.

4.3.2. Visualisering van volgende of voorgaande woorden (zone 6, scherm 2)

Met de knoppen kunt u de woorden die voor het woord in het kader in zone 2 staan, of die erop volgen, op een snelle manier visualiseren. Dit is heel nuttig wanneer er voor één woord verschillende vertalingen worden opgegeven.

4.3.3. Exporteren naar een andere Windows-toepassing (zone 4, scherm 2)

Het volstaat op één van de zeven knoppen (deze knoppen stemmen met de functie "Kopiëren" overeen) te klikken om een woord uit WinDi Woordenboeken naar een Windows-toepassing te exporteren. Zie voor voorbeelden hoofstuk 4.4.

4.3.4. Hoe sluit u het woordenboek, en keert u terug naar scherm 1?

Klik ergens op het scherm (maar niet op de knoppen) of op het "deur" icoontje om terug te keren naar scherm 1. Wil u daarna WinDi verlaten, raadpleeg dan punt 4.2.10 van deze handleiding.

4.3.5. Helpfunctie en afkortingen. (zone 7, scherm 2)

Als u op het vraagteken klikt, verschijnt dit op uw scherm :

 

4.4. Voorbeelden van WinDi Woordenboeken in combinatie met andere Windows-toepassingen

De twee knoppen en in zone 9 van scherm 1 en in zone 4 van scherm 2 staan in voor een rechtstreekse verbinding tussen WinDi en andere Windows-toepassingen, d.w.z. dat u bijvoorbeeld woorden kunt uitwisselen tussen WinDi en andere Windows-toepassingen. Als praktisch voorbeeld nemen we tekstverwerking.

Voorbeeld 1.

Stel u voor dat u een tekst op het scherm heeft die in een vreemde taal geschreven is. U wilt de betekenis van een woord weten. WinDi stelt u deze praktische en snelle methode voor :

a. Kopieer het woord op het klembord met de functie "Kopiëren" (in het menu "Bewerken").

b. Roep WinDi op. Let erop dat u zich in het woordenboek bevindt van de taal waarin u wil opzoeken. Als dit niet het geval is, volstaat het één van de taalvlaggetjes aan te klikken voor u het woord invoert om van woordenboek te veranderen (zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk).

c. Klik op de knop in zone 9 van scherm 1. Het woord verschijnt in zone 3.

d. Bestaat het woord, dan kunt u het woordenboek openen ("Toegang" of klik op de knop "wooordenboek") en dan kunt u de vertaling van het gezochte woord lezen.

e. Ga terug naar uw tekst door op de "deur" icoon te klikken. (zone 7, scherm 1).

Voorbeeld 2.

In dit voorbeeld schrijft u een tekst in een taal die niet de uwe is. U zoekt een vertaling van een woord en u wilt die vertaling direct in uw tekst aanbrengen. WinDi stelt u volgende praktische en snelle methode voor :

a. Roep het woordenboek op.

b. Kies het WinDi woordenboek waarin u wenst te werken in zone 4 van het eerste scherm.

c. Voer het op te zoeken woord in zone 3 van hetzelfde scherm in.

d. Open het woordenboek om de voorgestelde vertalingen te lezen.

e. Klik in scherm 2 op de knop van de zone die met de gewenste vertaling overeenstemt. WinDi zal uw vertaling in het klembord opslaan.

f. Verlaat WinDi (zie punt 4.2.10).

g. Wanneer u terug in uw tekst bent, plaatst u de cursor op de gewenste plaats en brengt u uw vertaling aan d.m.v. de functie "Plakken" ("Bewerken"menu).

Voorbeeld 3.

U werkt nu in een tekst die al dan niet in uw taal opgesteld is. U twijfelt over de spelling van een woord, of u wil nagaan of het woord wel bestaat en daarna het resultaat van uw opzoekingen onmiddellijk in uw tekst invoeren. WinDi stelt u de volgende methode voor :

a. Roep WinDi op.

b. Kies in zone 4 de taal waarin u wil werken (zie § 2.1. van dit hoofdstuk).

c. Wanneer u het woord dat u zocht gevonden heeft in het venster in zone 3 van het eerste scherm, opent u het woordenboek. (zie § 2.3 van dit hoofdstuk).

d. Klik op de knop in de zone van het woord dat u wil kopiëren. Het woord wordt op die manier naar het klembord gekopieerd en u kunt het in uw tekst invoeren met de functie "Plakken" van Windows.

Let op: deze importatie/exportatie-functies zijn niet meer nodig als u in de Double Editor werkt. In dat geval vindt WinDi de vertaling voor elk woord in uw brontekst door ze met de database van zijn woordenboek te vergelijken. Voor meer uitleg verwijzen we u naar hoofdstuk 3 van deze handleiding.

4.5. Het opzoeken van een woord.

4.5.1. Bijzonderheden voor het Nederlands en het Duits.

WinDi heeft bijzondere aandacht voor samengestelde werkwoorden : bij alle samengestelde werkwoorden wordt vermeld of het om scheidbare (vb. : aus_breiten) of onscheidbare samengestelde werkwoorden (vb. : erzählen) gaat.

Bij een scheidbaar samengesteld werkwoord zijn er twee manieren om de vertaling te vinden : bij de eerste schrijft u de infinitief van het werkwoord (met het voorvoegsel) dat u wil vertalen (vb.: anmachen). Bij de tweede schrijft u het werkwoord zonder voorvoegsel (vb. : machen).

In dit laatste geval zal het venster van het eerste scherm alle vormen van het werkwoord tonen met of zonder scheidbaar voorvoegsel. Indien u niet vertrouwd bent met het Duits of het Nederlands, kan deze techniek heel nuttig zijn omdat u de juiste vorm van de infinitief niet hoeft te kennen. Als u bijvoorbeeld "machen" hebt geschreven, dan heeft u verder de keuze tussen "machen", "abmachen", "anmachen", "durchmachen", "mitmachen", "vormachen",etc.

Het is bovendien interessant om over een dergelijke lijst te beschikken om de diverse betekenissen van het werkwoord met een verschillend voorvoegsel vast te stellen.

We voegen er nog aan toe dat elk scheidbaar voorvoegsel gemakkelijkheidshalve gevolgd wordt door het teken "_" (bv. : an_machen). Maar wanneer u een scheidbaar samengestelde werkwoord opzoekt via de "volledige" infinitieve vorm, dan zal WinDi het woord niet op die manier tonen, namelijk zonder het teken: "_" (bij vb. : anmachen). Dit is het enige geval waar het voorvoegsel niet van het eigenlijke werkwoord wordt gescheiden door "_".

4.5.2. Bijzonderheden voor het Engels

WinDi geeft u de vertalingen van een Engels werkwoord enkel wanneer u het codeert zonder "to". Schrijf dus enkel "seek" en nooit "to seek".

Het geslacht van de Engelse naamwoorden wordt nooit opgegeven : in het merendeel van de gevallen zijn ze namelijk onzijdig : dan moet het voornaamwoord "it" gebruikt worden. De voornaamwoorden "he" en "she" worden gebruikt voor een man of een vrouw, of voor een mannelijk of vrouwelijk dier. Enkel het literaire Engels maakt gebruik van het mannelijk en het vrouwelijk voor dingen.

4.5.3. Regelmatige en onregelmatige werkwoorden

Hier vindt u de regels die u moet volgen al naar gelang een werkwoord regelmatig is of niet ? Het gaat hier niet om grammaticale regels, veeleer om conventies die over het algemeen gebruikt worden bij het aanleren van een vreemde taal.

4.5.3.1. In het Duits

Een werkwoord is regelmatig als de hoofdtijden de volgende regel volgen (vb. : reisen) :

- Onvoltooid verleden tijd (O.V.T.) : stam + 'te' (1ste pers. enk.) (bij vb. : ich reis-te)

- Voltooid deelwoord (V.D.) : 'ge' + stam + 't' (bij vb. : ge-reis-t).

OPGELET : de werkwoorden op '-ieren' (vb. : telefonieren), zijn ondanks een afwijkend voltooid deelwoord ook regelmatig (stam + ‘t’ (vb. : telefonier-t)).

Alle andere werkwoorden zijn onregelmatig (vb. : biegen - bog - gebogen).

4.5.3.2. In het Engels

Een werkwoord is regelmatig als de hoofdtijden de volgende regel volgen (vb. : to paint, to create) :

- O.V.T. : infinitief zonder to + 'ed' of ‘d’ (vb. : I paint-ed, I create-d)

- V.D. : infinitief zonder to + 'ed' of ‘d’ (vb. : paint-ed, create-d).

Alle andere werkwoorden zijn onregelmatig (vb. : to cut - cut - cut).

4.5.3.3. In het Nederlands

Een werkwoord is regelmatig als het de volgende regels volgt (vb. : leren, werken) :

- O.V.T. : stam + 'de' of ‘te’ (enk.) (vb. : ik leer-de, ik werk-te)

- V.D. : 'ge' + stam + 'd' of ‘t’ (vb. : ge-leer-d, ge-werk-t).

Alle andere werkwoorden zijn onregelmatig (vb. : kopen - kocht - gekocht).

4.5.3.4. In het Frans

Werkwoorden op '-er' vervoegd zoals 'aim-er' en werkwoorden op '-ir' vervoegd zoals 'fin-ir' zijn regelmatig, alle andere zijn onregelmatig.

OPGELET : werkwoorden die bij de vervoeging veranderen van spelling worden ook als onregelmatige werkwoorden beschouwd. (vb. : céder : je cède, ... ; manger : je mangeais, ...).

4.5.3.5. In het Italiaans

Werkwoorden op '-are' vervoegd zoals 'am-are', werkwoorden op '-ere' vervoegd zoals 'tem-ere' en die op '-ire' vervoegd zoals 'fin-ire' zijn regelmatig. Alle andere werkwoorden zijn onregelmatig.

4.5.3.6. In het Spaans

In het Spaans zijn er 3 soorten vervoeging : werkwoorden op '-ar' (habl-ar), op '-er' (com-er), en op '-ir' (viv-ir). De werkwoorden die vervoegd worden zoals de voorbeelden tussen haakjes zijn regelmatig, alle andere werkwoorden zijn onregelmatig.

OPGELET : ook de werkwoorden waarvan de spelling verandert bij de vervoeging worden als onregelmatige werkwoorden beschouwd. Het zijn vooral de werkwoorden met de volgende uitgangen : -car (vb. : sacar), -gar (vb. : pagar), -zar (vb. : empezar), -cer (vb. : nacer), -ger (vb. : proteger), -eer (vb. : creer), -cir (vb. : producir), -gir (vb. : dirigir) en -guir (vb. : distinguir).

4.5.3.7. In het Portugees

In het Portugees zijn er 3 soorten vervoeging : werkwoorden op '-ar' (compr-ar) en -’iar’ (anunc-iar), op '-er' (vend-er) en op '-ir' (garant-ir). De werkwoorden die vervoegd worden zoals de voorbeelden tussen haakjes zijn regelmatig, alle andere werkwoorden zijn onregelmatig.

OPGELET : werkwoorden die bij de vervoeging veranderen van spelling worden ook als onregelmatige werkwoorden beschouwd.

_________________________________________________________________

Logo
Inhoudsopgave.

Bezoek onzeWebsite : http://www.windi7.com