Hoofdstuk 5: WinDi Vervoeging

5.1. Hoe bereikt u WinDi Vervoeging?

Deze toepassing is op verschillende manieren toegankelijk :

- Vanuit Windows programmabeheer : U moet alleen dubbelklikken op de icoon van WinDi Vervoeging (bruine boeken), in de programmagroep "WinDi Vertaalhulp".

- Vanuit elke andere Windows-toepasing (bv. tekstverwerking) via WinDi Menu (zie hoofdstuk 1).

- Vanuit het tweede scherm van WinDi Woordenboeken, als het gekozen woord een werkwoord is, klikt u op de icoon "bruine boeken".

- Vanuit het Vertaalhulp venster (in de Double Editor), klikt u na de compilatie van een woord het icoontje "bruine boeken" aan, als het gekozen woord een werkwoord is.

5.2. Eerste scherm

Scherm 3.

5.2.1. Selectie van de taal van het te vervoegen werkwoord (zones 5 en 6, scherm 3)

De vlag in zone 5 geeft de taal van het werkwoord dat u wil vervoegen aan. Standaard gaat het om de brontaal die u in het WinDi-Menu heeft bepaald. Als u deze taal wil wijzigen, selecteert u één van de zeven talen in zone 6.

 5.2.2. Invoeren van het te vervoegen werkwoord (zone 5, scherm 3)

Tik het werkwoord dat u wil vervoegen in zone 5 en sla de "Enter"-toets aan, of klik de knop "zwarte pijl" aan.

N.B.: Voor de wederkerende en samengestelde werkwoorden (in het Duits en het Nederlands) kunt u paragraaf 5.5. erop naslaan.

5.2.3. Visualisering van de vervoeging in de gewenste tijd (zones 1 en 2, scherm 3)

In het eerste scherm (zone 1) verschijnt de vervoeging van het gekozen werkwoord in de tijd aangegeven in zone 2. Om van tijd te veranderen moet u de uitschuifkeuzelijst van zone 2 gebruiken.

5.2.4. Keuze van de actieve of de passieve vorm (zone 3, scherm 3)

In zone 3, klik gewoon op "actief" of "passief" om de vervoeging in de actieve of de passieve vorm te veranderen.

N.B.: Voor de Engelse vervoeging is er een andere menu, zodat u tussen de gewone of de "-ing"-vervoeging kunt kiezen.

5.2.5. WinDi Vervoeging in verbinding met andere Windows-toepassingen (zone 4, scherm 3)

Voor elke verbinding tussen WinDi Vervoeging en een andere Windows-toepassing (tekstverwerker, ), stemt de knop in zone 4 overeen met de functie "Plakken in WinDi Vervoeging", en de knop met de functie "Kopiëren naar een andere toepasssing". U kent deze twee functies, plakken en kopiëren, waarschijnlijk al uit Windows. In paragraaf 4 vindt u voorbeelden van hun gebruik

5.2.6. WinDi Vervoeging "spreekt" met u in de taal van uw keuze (zone 4, scherm 3)

In dit scherm spreekt WinDi Vervoeging u aan in het Engels (bijvoorbeeld het bericht "Type the verb" in zone 5). Dat houdt in dat elke grammaticale informatie en alle berichten in het Engels zullen zijn.

Om deze dialoogtaal te wijzigen, verlaat u WinDi Vervoeging, klikt u de knop "S" (Setup) in het WinDi-Menu aan, selecteert u een andere taal en roept u dan WinDi terug op.

5.2.7. "Zoom"-functie (zone 4, scherm 3)

De "zoom"-optie, die zich in zone 4 bevindt, geeft toegang tot het tweede scherm van WinDi Vervoeging, dat 6 tijden tergelijkertijd laat zien. (zie verder in paragraaf 5.3).

5.2.8. Hoe bereikt u de andere WinDi functies? (zone 7, scherm3)

Het "Menu"-icoontje in zone 7 geeft u onmiddellijk toegang tot het WinDi-Menu.

5.2.9. Hoe verlaat u WinDi Vervoeging? (zone 8, scherm 3)

- Klik met de linkerknop van de muis in zone 8 (deur) om WinDi Vervoeging in het geheugen op te slaan, zodat u het later onmiddellijk kunt starten. WinDi Vervoeging is dan geminimaliseerd (zie hoofdstuk 1).

- Klik ergens willekeurig in het scherm buiten het venster van WinDi Vervoeging, en u krijgt hetzelfde resultaat.

- Klik de rechterknop van de muis in zone 8 (deur) om WinDi Vervoeging volledig uit het geheugen van uw PC te verwijderen.

De "Laatste opzoeking " -functie komt heel goed van pas : deze functie zoekt uw laatste opzoeking in elke taal namelijk automatisch op wanneer u opnieuw een beroep doet op WinDi Vervoeging. In een netwerk herstelt WinDi Vervoeging de individuele situatie bij elke gebruiker. Deze functie werkt ook met WinDi Woordenboeken wanneer u deze toepassing oproept.

5.3. "Zoom"-functie : het tweede scherm van WinDi Vervoeging

Scherm 4.

5.3.1. Keuze van de taal van het te vervoegen werkwoord (zones 1 en 7, scherm 4)

Klik in zone 1 om een keuze te maken tussen de zes talen van WinDi Vervoeging. Het kenteken dat in zone 7 verschijnt herinnert u eraan welke taal u gekozen hebt. De taal die standaard geselecteerd wordt is de brontaal gekozen in het WinDi-Menu.

5.3.2. Invoeren van het te vervoegen werkwoord (zone 5, scherm 4)

Voer in zone 5 het te vervoegen werkwoord in. Klik dan de "zwarte pijl" knop aan, of sla de "Enter"-toets aan. Deze zone bestaat alleen voor zoom "1" (vervoeging in één taal). Voor zoom "2" en "6" (vervoeging in 2 of 6 talen) is de codeerfunctie alleen verkrijgbaar via een specifiek menu.

5.3.3. Struktuur van het "Zoom"-scherm (zone 2, scherm 4)

Dankzij de knopjes "1", "2" en "6" kunt u WinDi Vervoeging op verschillende manieren gebruiken.

Knop "1" : WinDi Vervoeging toont de vervoeging van een werkwoord in zes verschillende tijden.

Knop "2" : WinDi Vervoeging toont twee vervoegde werkwoorden in twee talen, met drie tijden. Deze functie is nuttig wanneer u een tijd in verhouding tot een "merk"-taal kiest (bijvoorbeeld uw moedertaal). (Zie opmerking betreffende de overeenstemming van de tijden tussen twee talen in paragraaf 5).

Knop "6" : WinDi Vervoeging toont zes vervoegde werkwoorden in zes talen, met één tijd per taal (Zie opmerking betreffende de overeenstemming van de tijden tussen twee talen in paragraaf 5 van dit hoofdstuk).

Dankzij de pijltjes in zone 8 kunt u de vorige maar ook de volgende tijden bekijken.

Voor zoom "2" en "6" biedt WinDi Vervoeging een menu waarin het mogelijk is de te vervoegen werkwoorden in te voeren. Deze functie wordt automatisch uitgevoerd als u een werkwoord uit de WinDi Woordenboeken gekozen hebt.

5.3.4. Hoe communiceert u met andere Windows-toepassingen? (zone 4, scherm 4)

De knop (zone 4) komt overeen met de functie "Plakken" in een andere windows-toepassing. Om een vervoegde vorm te selecteren klikt u die gewoon aan, en klikt u nadien op de knop om naar een andere toepassing te exporteren. In zoom "1" is de functie "Kopiëren" ook beschikbaar.

5.3.5. Keuze van de actieve of de passieve vorm (zone 10, scherm 4)

Klik op de knop "actief" of "passief" om de gewenste vervoeging te krijgen. In de Engelse vervoeging verschijnt een extra menu voor de gewone vorm of de "-ing"-vorm. (Voor de passieve vorm: zie opmerking in paragraaf 5 van dit hoofdstuk).

5.3.6. Hoe keert u naar het eerste scherm van WinDi Vervoeging terug? (zone 9, scherm 4)

Klik op de "deur"-icoon (zone 9) om naar het hoofdscherm terug te keren. Om WinDi Vervoeging te verlaten: zie paragraaf 5.2.7.

5.4. WinDi Vervoeging in communicatie met andere Windows-toepassingen : voorbeelden

De twee knoppen en in zone 4 van het hoofdscherm en in zone 4 van het tweede scherm staan in voor een rechtstreekse verbinding met andere Windows-toepassingen. Dat wil zeggen dat u vervoegde werkwoorden tussen WinDi Vervoeging en een andere toepassing kunt uitwisselen en infinitieve werkwoorden naar WinDi vervoeging kunt overbrengen (bijvoorbeeld uit WinDi Woordenboeken). Een praktisch voorbeeld hiervan :

Voorbeeld 1

U wenst de vervoeging van een infinitief werkwoord, dat al op het scherm van uw PC staat, te kennen. WinDi Vervoeging stelt u de volgende praktische en snelle methode voor :

a. Kopieer het werkwoord naar het klembord, met de functie "Kopiëren" (in het menu "Bewerken").

b. Roep dan WinDi Vervoeging op. Let erop dat u de taal van het te vervoegen werkwoord heeft geselecteerd. Is dit niet het geval, dan klikt u gewoon op één van de taalknoppen vóór u het werkwoord importeert (zie hoofdst. 5.2.1.).

c. Klik op de knop in zone 4 op het eerste scherm. Het werkwoord verschijnt in zone 5.

d. Klik op {ENTER} om de vervoeging van het werkwoord te krijgen.

e. Ga terug naar uw tekst door op de deur te klikken (zone 8).

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld schrijft u een tekst in een Windows-toepassing en u zoekt de vervoeging van een werkwoord dat u direct in uw tekst wil aanbrengen. WinDi Vervoeging stelt u de volgende praktische en snelle methode voor :

a. Roep WinDi Vervoeging op.

b. Kies de taal van het te vervoegen werkwoord in zone 6 van het eerste scherm.

c. Codeer het te vervoegen werkwoord in zone 5 van hetzelfde scherm en klik op de zwarte pijl.

d. Een vervoeging verschijnt op het scherm. Selecteer nu de gewenste vervoegde vorm en klik op de knop om ze naar het klembord te kopiëren. U kunt ook de "zoom"-functie gebruiken, een vervoegde vorm op het tweede scherm selecteren, en op de knop van het tweede scherm klikken.

e. Verlaat WinDi Vervoeging (zie 5.2.7.).

f. Wanneer u terug in uw tekst bent, plaatst u de cursor op de gewenste plaats en importeert u het werkwoord via de functie "Plakken", die over het algemeen beschikbaar is in het menu "Bewerken".

U zal merken dat WinDi Vervoeging perfect geïntegreerd is in de Double Editor. Wanneer WinDi Vervoeging de infinitieve vorm van een vervoegd werkwoord terugvindt, en u een vertaling voorstelt in één van de zeven talen, is het mogelijk om de volledige vervoeging van het werkwoord onmiddellijk te zien door gewoon op de "WinDi Vervoeging"-icoon (bruine boeken) te klikken.

Zie hoofdstuk 3 van deze handleiding voor bijkomende informatie.

5.5. Specifiek voor uw vervoegingsprogramma

5.5.1. Wederkerende werkwoorden

De lijst bevat alleen wederkerende werkwoorden die geen normale vorm hebben. Wanneer een werkwoord in beide vormen bestaat is alleen de normale vorm beschikbaar.

Engels : het werkwoord moet ingevoerd worden zonder "oneself", zelfs als alleen de wederkerende vorm bestaat.

Frans : voer de werkwoorden in zonder "se" of "s", zelfs als het wederkerend voornaamwoord verplicht is, zoals in het werkwoord "se souvenir". WinDi Vervoeging zal u de vervoeging van het wederkerend werkwoord geven als het niet in een andere vorm bestaat. Anders zal WinDi Vervoeging de vervoeging van het niet-wederkerend werkwoord geven. Voer bijvoorbeeld "souvenir" in, om de vervoeging van "se souvenir" te krijgen. Ander voorbeeld : "se laver" is niet beschikbaar want "laver" bestaat.

N.B: Deze methode werd gekozen om een onbeheerbare database te voorkomen en om snelle en volledige informatie te krijgen.

Duits en Nederlands : zie Frans. Voer het werkwoord in zonder "zich" (in het Nederlands) of "sich" (in het Duits) : als het voornaamwoord verplicht is, zal WinDi Vervoeging het werkwoord vervoegen op de juiste manier. Voorbeeld : in het Nederlands voert u "vergissen" in om "zich vergissen" te krijgen.

Portugees : omdat de Portugese wederkerende werkwoorden een bijzondere opbouw hebben, mogen ze allemaal in hun wederkerende vorm ingevoerd worden (bijvoorbeeld : u zal het werkwoord "lavar-se" vervoegd in zijn wederkerende vorm vinden). WinDi zal dus de vervoeging van uw werkwoord in de wederkerende vorm geven ( tenzij het in deze vorm niet bestaat, zoals bij voorbeeld "dormir-se").

5.5.2. Samengestelde werkwoorden (in het Duits en in het Nederlands)

Wanneer het om een onscheidbaar werkwoord gaat, vervoegt WinDi Vervoeging het werkwoord zonder u iets te vragen. Het programma is vertrouwd met deze werkwoorden.

Wanneer het om een scheidbaar werkwoord gaat, of een werkwoord dat zowel scheidbaar als onscheidbaar kan zijn, zal WinDi Vervoeging u misschien vragen enkele verklaringen te geven over het voorvoegsel (dit gebeurt maar zelden als WinDi Vervoeging meerdere mogelijkheden heeft ). WinDi Vervoeging "weet" wanneer een samengesteld werkwoord scheidbaar of onscheidbaar is en toont in dat geval twee mogelijke vervoegingen.

5.5.3. Passieve vorm van een werkwoord

De passieve vorm is altijd beschikbaar, behalve als die grammaticaal niet mogelijk is ( de wederkerende werkwoorden bijvoorbeeld bestaan niet in deze vorm).

5.5.4. Overeenstemming van de tijden tussen de verschillende talen ("zooms" 2 en 6)

Als vervoegingen tussen twee of meerdere talen worden vergeleken, gebeurt het soms dat er geen overeenstemming bestaat tussen alle talen. In dat geval verschijnt de gevraagde tijd in de lijst van de betreffende taal terwijl de lijst(en) leeg blijft (blijven) voor de andere taal (talen)..

Let op : De overeenstemming die door WinDi Vervoeging wordt voorgesteld is alleen maar "structureel" en houdt geen rekening met de verschillende grammaticale regels die het specifieke gebruik van een tijd bepalen.

5.5.5. Het invoeren van de werkwoorden

De vervoeging is opgesteld op basis van algorithmes, zodat databanken zoveel mogelijk beperkt blijven. Bij het invoeren moet u er goed voor zorgen geen spellingsfout in de infinitief te maken. Zou er toch één gemaakt zijn, dan zal het programma ofwel de vervoeging niet kunnen vinden, ofwel een onjuiste vervoeging geven. Daarom raden wij u aan uw werkwoord direct in de WinDi Woordenboeken te selecteren.

Het vervoegingsprogramma kan niet gebruikt worden voor uitdrukkingen. Probeert u het toch, dan geeft het programma een foutmelding. Om uw vervoeging toch te krijgen hoeft u alleen maar het werkwoord van de andere woorden te scheiden. Bijvoorbeeld: in "te doen hebben met" moet u het werkwoord "doen" afscheiden. Verwijder dus "te" en "hebben met" en sla de "Enter"-toets aan.

Wanneer u uw vervoeging niet krijgt, kijk dan even of u de aanwijzigingen in dit hoofdstuk correct opgevolgd heeft.

_________________________________________________________________

Logo
Inhoudsopgave.

Bezoek onze Website : http://www.windi7.com