Hoofdstuk 7 : WinDi Directe Vertaling (WDV) (interactieve vertaling van zinnen)

7.1. Algemene principes van WinDi Directe Vertaling (met aandacht lezen)

Deze toepassing is geen automatische vertaler. Het gaat om een zeer interactieve toepassing waarmee u taalkundig correcte zinnen kan creëren in uw moedertaal, en daarna de vertaling in zes andere talen krijgt. U kan in deze toepassing geen zinnen importeren om er de automatische vertaling van te krijgen. Binnen deze toepassing moet u de zinnen altijd op een interactieve manier creëren. Daarvoor moet u één van de beschikbare grammaticale structuren kiezen, en ze woord voor woord wijzigen. Deze methode is het enige betrouwbare middel om een correcte vertaling te krijgen ! Andere werkwijzen leveren vertalingen op die in de context niet zouden kloppen, en uw zinnen zouden geen betekenis meer hebben, of er zouden zinnen geproduceerd worden waarvan de grammaticale structuur helemaal fout is.

WinDi Directe Vertaling (WDV) geeft u de mogelijkheid correcte vertalingen te produceren in een taal die u gebrekkig of helemaal niet beheerst. Daarvoor krijgt u via WDV toegang tot een reeks voorbeeldzinnen (onderwerp-werkwoord-bepaling, enz.), die u volledig kunt aanpassen zoals u wil. U kan in elke zin het onderwerp, het werkwoord, het voorwerp, het adjectief enz. vervangen door eender welk woord uit WinDi Woordenboeken. Als u deze werkwijze volgt, zal u nieuwe zinnen bouwen die perfect door WDV worden begrepen, en WDV zal bovendien de grammaticale constructie van uw zinnen controleren (overeenkomst van het werkwoord met het onderwerp, enz.). De vertalingen die u krijgt zijn dan ook correct.

Omwille van duidelijkheid en efficiëntie geeft WDV zeven " families " van voorbeeldzinnen op. Wanneer u één van de voorgestelde zinnen kiest, kunt u eigenlijk +-271 040 zinnen bouwen ! Het werkwoord kan namelijk vervangen worden door 6.000 andere werkwoorden, er bestaan in WinDi 24.000 substantieven (zonder rekening te houden met hun eventuele meervouden en met hun vrouwelijke vormen) en ongeveer 6.000 adjectieven. Wanneer u die cijfers met mekaar vermenigvuldigt merkt u dat dit cijfer niet onmogelijk is. Het programma zal u overigens niet beletten zinnen te schrijven zonder betekenis, net zoals bij een tekstverwerker.

Het voornaamste principe dat u zich voor de geest moet houden is " alles kan simpel worden gezegd ". Door eenvoudige zinsconstructies te gebruiken, bent u zeker dat u wordt begrepen… Als u dus tussen de voorgestelde zinnen van WDV het type zin dat u zoekt niet tegenkomt, probeert u dan uw zin te herformuleren en aan te passen aan de andere voorbeelden in de toepassing - een principe waaraan u vlug zal wennen. Als u zo te werk gaat, zal u WDV als een complete en doeltreffende vertaalhulp leren kennen, die het u mogelijk maakt met andere mensen te communiceren zonder last te hebben van taalbarrières.

Om onnodige complicaties te voorkomen wanneer u een nieuwe zin creëert, raden wij u ten sterkste aan elk element op de volgende manier aan te passen :

1. Werkwoord : eerst het vervoegde werkwoord, daarna (eventueel) het werkwoord in de infinitief

2. Onderwerp : eerst (eventueel) het adjectief, daarna het naamwoord.

3. Bepaling : eerst (eventueel) het voorzetsel, daarna het adjectief, daarna het naamwoord.

4. Voornaamwoord.

Let op : wanneer u een onderwerp of een bepaling creëert, selecteert u eerst het adjectief (als er één is), daarna het voorzetsel (eventueel, bij een bepaling), en uiteindelijk het naamwoord . Als u niet zo te werk gaat, en eerst het naamwoord selecteert (vóór het voorzetsel en het adjectief), dan loopt u het gevaar het lidwoord te verliezen dat u bij de grammaticale varianten hebt geselecteerd en eveneens de overeenkomst in getal en geslacht van het adjectief. Als u het voorzetsel of het adjectief later toch moet wijzigen, zal u het naamwoord opnieuw moeten selecteren om een correcte vertaling te krijgen. 

7.2. Hoe bereikt u WinDi Directe Vertaling?

Vanuit het WinDi-Menu en elk icoon "Menu", aanwezig in alle WinDi-toepassingen.

7.3. Eerste scherm : keuze van de te wijzigen en aan te passen zin

Scherm 6.

7.3.1. Selectie van de brontaal

Wij raden u ten sterkste aan de vertalingen vanuit uw moedertaal te bewerken. Als de bronzin correct is, dan zal de doelzin het namelijk ook zijn. Selecteer uw moedertaal uit de beschikbare talen in de bovenste vlaggetjesrij, en de doeltaal in de onderste vlaggetjesrij. De vlaggetjes in de rechterbovenhoek geven uw keuze aan. De standaard bron- en doeltalen zijn dezelfde als u in het WinDi-Menu heeft geselecteerd.

7.3.2. Keuze van de bronzin

De zinnen zijn in 7 groepen gerangschikt. Elke zin is een voorbeeld voor een mogelijke zin van de groep in kwestie.

De groepen zijn :

- Groep 1.1 : inleidend deel van de zin zonder werkwoord ; met dit deel kan u een reeks bepalingen bouwen die de zin introduceren (vb. : aan dat kruispunt, in het kader van uw toekomstige reis, enz.)

- Groep 1.2 : actieve vorm : Het vervoegde werkwoord staat in de actieve wijs. Met de laatste van de voorgestelde zinnen in deze groep kan u een bepaling onmiddellijk na het onderwerp toevoegen.

- Groep 1.2.1 : actieve vorm : hier is het vervoegde werkwoord is automatisch " zijn ". Het wordt onmiddellijk door een adjectief gevolgd. U hebt de mogelijkheid om bepalingen na het adjectief toe te voegen.

- Groep 1.3 : passieve vorm : het vervoegde werkwoord staat in het passief. De grammaticale structuren zijn desondanks dezelfde als in de zinnen in de actieve wijs.

- Groep 1.4 : actieve vorm met twee werkwoorden (werkwoord + infinitief) : deze zinnen bevatten een vervoegd werkwoord en een werkwoord in de infinitief.

- Groep 1.5 : actieve vorm met twee werkwoorden : deze zinnen bevatten twee vervoegde werkwoorden. De drie eerste zinnen beginnen met een naamwoord, onmiddellijk gevolgd door het betrekkelijk voornaamwoord " dat ":/ "waarover". De laatste zin begint met een naamwoord, onmiddellijk gevolgd door een werkwoord, gevolgd door het betrekkelijk voornaamwoord " dat ".

- Groep 1.6 : passieve vorm met twee werkwoorden : deze zinnen bevatten twee vervoegde werkwoorden. Hun structuur is dezelfde als van de zinnen in de actieve vorm met twee werkwoorden, maar hier staat het tweede werkwoord in het passief.

- Groep 2.1 : actieve vorm (andere voorbeelden) : de zinnen beginnen met een bepaling.

- Groep 2.2 : actieve vorm met twee werkwoorden (andere voorbeelden) : de zinnen bevatten een vervoegd werkwoord en een werkwoord in de infinitief, beide worden door een bepaling ingeleid.

Elke zin kan tot zeven bepalingen bevatten. Een bepaling is ofwel een groep van woorden samengesteld door [(voorzetsel) + lidwoord +adjectief +naamwoord], ofwel een bijwoord (morgen, even,…).

 Voordat u de vertaling begint, is het zeer belangrijk de groep te identificeren waartoe de zin behoort. Om u te helpen het type zin te identificeren dat u wenst te vertalen, zal knop [C] op het eerste scherm u de grammaticale structuur van iedere zin geven.

U moet de volgende werkwijze volgen : als u bijvoorbeeld deze zin wilt vertalen : " ik zal dit boek overmorgen lezen ", dan moet u weten of het om een actieve of een passieve zin gaat (in dit geval om een actieve), of er één of twee werkwoorden in de zin staan (in dit geval één), en hoeveel bepalingen hij bevat (in dit geval twee: " dit boek " en " overmorgen "). Daarna kiest u de elementen. Bij een zin die tot de groep 1.2 (actief) behoort, bijvoorbeeld de zin " we aanvaarden de voorwaarden ", wijzigt u elk element van deze bronzin in het tweede scherm om " Ik zal dit boek overmorgen lezen " te krijgen.

Om een zin van het eerste scherm te selecteren klikt u hem aan, en dan de icoon " woordenboek ". U komt dan in het tweede scherm terecht, waar u de bronzin kan wijzigen.

7.3.3. Gebruik van de andere WinDi-functies

Met de icoon "menu" kan u WinDi Woordenboeken, WinDi Vervoeging, Voice for WinDi, het Vertalingsprojectenbeheer, de Double Editor en WinDi Browser oproepen. Wij verwijzen u naar de respectievelijke hoofdstukken voor het gebruik van deze functies.

7.3.4. Hoe verlaat u WDV ?

Om WDV te minimaliseren, klikt u op de " deur " icoon (eerste scherm) met de linkermuisknop. Om WDV volledig te verlaten, klikt u op dezelfde icoon met de rechtermuisknop.

7.4. Tweede scherm : constructie en vertaling van uw zinnen

Scherm 7.

Met dit scherm kunt u de bronzin van uw keuze aanpassen voor het vakgebied dat u interesseert door alle woorden van de zin te wijzigen.

Daarvoor moet u de drie volgende lijsten gebruiken : " element ", " grammaticaal element " en " vervoeging ". Vergeet niet de volgorde van de elementen te volgen zoals gespecificeerd in paragraaf 7.1 (Algemene principes van WDV).

7.4.1. Kort overzicht van de verschillende functies van dit scherm

7.4.1.1. De lijst "Element"

Deze lijst geeft de naam van ieder grammaticaal element dat de gekozen zin bevat, gerangschikt volgens hun plaats in de zin. Wanneer u een van deze elementen in de lijst selecteert, verschijnt het woord dat met dit element correspondeert in de zin in " highlight ". Het is dan mogelijk het te vervangen of te verwijderen (zone [X]). Dat kan ook later: wanneer u de vertaling begint, verschijnt de lijst zodat u eerst het onderwerp van de zin kan wijzigen. U zal merken dat ieder element gevolgd wordt door het woord waarmee het overeenkomt in de zin (in scherm 7 bijvoorbeeld, wordt " Subject " gevolgd door "software ") . Dit helpt u het element te identificeren dat u wil wijzigen of verwijderen. Telkens als u een element in uw zin toevoegt verschijnt het in de lijst. Als u bv. het adjectief " mooi " aan uw zin toevoegt, dan zult u " Adj.1 (mooi ) " in de lijst zien verschijnen, in plaats van " Adjectief 1 " alleen.

7.4.1.2. De lijst "Grammaticaal element"

Deze lijst varieert al naar gelang van het element gekozen in de lijst " Element ". Als u het element " werkwoord " kiest, dan verandert de lijst van naam en heet " werkwoord ", en u zal een lijst werkwoorden te zien krijgen.

Hetzelfde geldt ook voor de voornaamwoorden, adjectieven, voorzetsels, enz. Onderaan de lijst vindt u een codeerzone waarmee u een woord van de lijst makkelijk kan terugvinden. U hoeft het woord alleen maar in deze zone in te tikken tot het in " highlight "  verschijnt (als dit woord tenminste in het gebruikerswoordenboek(User Dictionary) werd ingevoerd) (zie volgende punt).

7.4.1.3. De lijst "Grammaticaal element" en het scherm "Selectie van woorden" (bijvoegen van woorden in de lijst " Grammaticaal element " via het gebruikerswoordenboek)

De lijst "Grammaticaal element" bevat de woorden die u het vaakst in uw vertalingen gebruikt. Deze lijst is leeg wanneer u WDV voor het eerst gebruikt, behalve voor het " Onderwerp ", waar u de persoonlijke voornaamwoorden zal vinden, voor de " Voornaamwoorden ", en voor het " Werkwoord 1 " in de zinnen die twee werkwoorden bevatten (1 vervoegd werkwoord + 1 werkwoord op de infinitief, en de zin waar het werkwoord 1 onmiddellijk gevolgd wordt door het betrekkelijk voornaamwoord).

Met de regel *** Open WinDi Dictionaries *** (WinDi Woordenboeken openen) boven de lijst "Grammaticaal element" kan u uw eigen lijst werkwoorden, voorzetsels, naamwoorden, enz. creëren door WinDi Woorenboek te openen en door de woorden die u in WDV nodig hebt te " verplaatsen ". Klik op deze regel om het venster " Word Selection " (Selectie van woorden) te krijgen (zie scherm 8 verderop). Let op : deze functie is verbonden met het type geselecteerd grammaticaal element : als u het grammaticaal element " werkwoord " hebt geselecteerd, geeft dit venster u toegang tot alle werkwoorden die WinDi bevat, als het grammaticaal element " adjectief " geselecteerd is, geeft het u toegang tot alle adjectieven van WinDi, enzovoort.

Scherm 8.

Dit venster bestaat uit twee delen. Het onderste scherm toont u de woorden uit WinDi Woordenboeken die tot een bijzondere grammaticale categorie behoren. Het bovenste scherm is de " User Dictionary " (Gebruikerswoordenboek), die de woorden bevat die u voor uw vertaling nodig hebt. Dit Gebruikerswoordenboek correspondeert met de lijst " Grammaticaal element " die in het scherm 2 van WDV verschijnt.

Om het woord dat u in uw Gebruikerswoordenboek wilt aanbrengen gemakkelijk te vinden, tikt u het in de codeerzone onderaan dit venster. De toepassing zal het automatisch zoeken en tonen.

Voer de lidwoorden van de naamwoorden die u zoekt niet in, want die verschijnen sowieso vóór de naamwoorden. Als u een Engels werkwoord opzoekt, hoeft u er ook niet " to " vóór te zetten, want WinDi kan het dan in de database niet vinden..

Om één of meerdere nieuwe woorden in het Gebruikerswoordenboek aan te brengen, klikt u op ieder gewenst woord en nadien op "Add to User Dic." (Voeg toe in het Gebruikerswoordenboek).

Met het knopje "Delete from Dic." (Verwijder uit het Gebruikerswoordenboek) op het scherm "Word Selection" (Selectie van woorden) kan u woorden van de lijst " Grammaticaal element " verwijderen als die lijst te vol staat.

Als u deze werkwijze volgt, creërt u langzamerhand uw eigen vertalingshulp, met alle woordenschat die u het vaakst gebruikt. Bovendien zal de toepassing sneller werken en neemt ze niet te veel geheugen in.

Wanneer u alle gewenste woordenschat aan het Gebruikerswoordenboek heeft toegevoegd, klikt u op de deur om naar het tweede scherm van WDV terug te komen, waaruit u uw eigen zinnen kan creëren.

Als u een element van uw zin wilt elimineren, klikt u gewoon op [X], bovenaan de lijst " Grammaticaal element ".

Opmerking : Nadat u een woord in het Gebruikerswoordenboek hebt toegevoegd en het wil wijzigen via de module WinDi Coderen, moet u eerst dit woord uit het Gebruikerswoordenboek verwijderen. Nadat u het woord in WinDi Coderen gewijzigd heeft, kunt u het weer in het Gebruikerswoordenboek aanbrengen. Er zal dan met uw wijzigingen geen rekening gehouden worden in WDV.

7.4.1.4. Overeenkomst in getal en geslacht (WinDi Grammatica)

Scherm 9.

Dit scherm is ook beschikbaar vanuit WinDi Woordenboeken, als er een naamwoord, een adjectief of een voorzetsel is geselecteerd. U klikt dan op de icoon " bruine boeken " in elke taalzone en het bovenstaande scherm verschijnt, waarmee u in het woordenboek onderwerpen of bepalingen kan bouwen. Deze functie geeft u de mogelijkheid miljarden nieuwe combinaties aan te maken.

Telkens als u een naamwoord selecteert (onderwerp of bepaling), verschijnt dit scherm, dat u het meervoud en de vrouwelijke vorm toont (als die bestaan), en eveneens de verschillende varianten van het gekozen woord.

Dit scherm laat uw naamwoord zien voorafgegaan van een voorzetsel (als u er één geselecteerd hebt), van een reeks variabelen (bepaalde, onbepaalde, possesieve, demonstratieve lidwoorden, enz.), en van een adjectief (als u er een geselecteerd hebt). Als u het naamwoord " verhaal " kiest, zal u dan ook verscheidene mogelijkheden krijgen om in uw zin aan te brengen : " dit verhaal ", " mijn verhaal ", " elk verhaal ", enz.

Selecteer één van de varianten en ga terug naar het scherm voor de creatie van zinnen.

NB: Wat de meervoudsfunctie betreft, onderaan het scherm " Overeenkomst in getal en geslacht " : deze is niet beschikbaar voor ontelbare woorden zoals " suiker ", enz., en voor de woorden die een kwaliteit bepalen (" beleefdheid ") of een denkbeeld (" natuur ", " liefde ", …). Als u in uw aktiviteitensector desondanks een meervoud nodig hebt van een woord dat normaal ontelbaar is (bv. : suikers), raden wij u aan het in de databank toe te voegen via WinDi Coderen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 6.4 : " Bijzonderheden bij het coderen van zelfstandige naamwoorden ".

7.4.1.5. De lijst "Vervoeging"

Dankzij deze lijst kan u de tijd wijzigen van het werkwoord in de zin die u geselecteerd heeft door de gewenste tijd aan te klikken.

7.4.1.6. Toegang tot de andere grammaticale varianten (vraag, negatie, enz.)

Wanneer u een wijziging / vertaling uitvoert, hebt u altijd toegang tot de andere grammaticale varianten (negatie, vraag, negatieve vraag), door gewoon te klikken op één van de 4 iconen onder de lijst " Vervoeging ".

Deze varianten zijn, van links naar rechts : affirmatie (zelfde zin als op het eerste scherm van de toepassing) (+); negatie (-); vraag (?); negatieve vraag (?-).

Als de zin die u wilt bouwen dus een vraag is, krijgt u de bevestigende vorm op het eerste scherm en de variant die u nodig hebt op het tweede scherm door op het icoontje ( ?) te klikken.

7.4.1.7. Vertaling van uw zinnen in 7 talen : knop "7"

Scherm 10

Wanneer u uw zin gecreëerd hebt, kan u de vertaling ervan onmiddellijk in 6 talen krijgen ! U hoeft alleen maar op het knopje " 7 " naast de taalvlaggetjes te klikken. WDV zal de vertaling van uw zin tonen op een scherm verdeeld in 7 taalzones.

Dit scherm kan als klembord gebruikt worden : telkens als u op het knopje " 7 " klikt, voegt WDV de vertaling van de nieuwe zin aan de reeds vertaalde zinnen toe.

Met het " schaar "-icoontje kunt u dit scherm leeg maken. Als u deze functie niet gebruikt, zullen alle zinnen op dit scherm bewaard worden zolang de toepassing actief is ( zelfs als u ze minimaliseert).

Eventuele problemen met deze functie : u moet weten dat de functie " 7 " niet altijd perfecte resultaten levert, onder andere wanneer alleen het onderwerp van een zin gewijzigd werd. In dat geval zijn de resultaten van deze functie " 7 " niet noodzakelijk optimaal ( de gekozen variant voor het onderwerp of de bepaling is niet altijd identiek in alle talen). Dit probleem is zeer moeilijk op te lossen, maar wordt in een latere versie van het programma gecorrigeerd.

7.4.1.8. Toegang tot de andere WinDi-functies (scherm 7)

WinDi Woordeboeken, WinDi Vervoeging, WinDi Browser en de Double Editor zijn op het scherm onderaan bereikbaar via de Menu-icoon. Voice for WinDi is bereikbaar in de twee vertaalzones.

 7.4.1.9. De functie " klembord " (scherm 7)

Om één van de zinnen naar een andere Windows-toepassing te importeren, klikt u op de icoon " WinDi naar klembord " in de twee vertaalzones. Gebruik daarna de functie " Plakken " uit Windows.

7.4.2. Aanvullende uitleg over scherm 7

- "Onderwerp/n" : Wanneer u dit element geselecteerd heeft, verschijnen de persoonlijke voornaamwoorden  " ik ", " jij ", " hij ", enz. in de lijst " Grammaticaal element ", boven de naamwoorden die u gekozen hebt. U moet ervoor zorgen dat u het correcte getal en geslacht voor uw persoonlijke voornaamwoorden kiest (mannelijk of vrouwelijk, beleefde vorm in enkelvoud of in meervoud, enz.). Deze keuze is zeer belangrijk voor, bijvoorbeeld, de overeenkomst in getal en geslacht van de Italiaanse en Franse voltooide deelwoorden.

Wanneer u een ander onderwerp kiest, stelt WDV u verschillende " varianten " voor via een bijkomend scherm (zie punt 7.4.1.4.).

- "Adjectief" : het adjectief moet altijd geselecteerd zijn voordat u een bijzondere variant kiest ( in het scherm " overeenkomst in getal en geslacht "), anders zal het niet overeenkomen in getal en geslacht met het antecedent. Bijvoorbeeld : als u de bepaling " uw nieuwe vrienden " wenst te bouwen, selecteert u eerst "nieuw ", dan  " vriend ", en kiest u nadien de correcte variant in het scherm " overeenkomst in getal en geslacht ".

- "Voornaamwoord" : de voornaam-functie moet zeer nauwkeurig bepaald worden. Kies ze zorgvuldig en zorg ervoor dat de betekenis duidelijk is. In deze versie mogen voornaamwoorden alleen gebruikt worden als ze naar personen verwijzen, niet naar zaken. De reden daarvoor is dat een zaak vrouwelijk kan zijn in één taal en mannelijk in een andere ! Het voornaamwoord kan dus niet in alle talen correct zijn, tenzij de gebruiker in de toepassing aanduidt welke naamwoord dit voornaamwoord vervangt !

Als u een zinsconstructie wilt gebruiken waarin een voorzetsel gevolgd wordt door een voornaamwoord (bv. : met mij, na hem, enz .), gebruik dan de derde zin van de Groep 1.2 (" Uw collega komt met hem deze namiddag op het kantoor aan "). 

- "Werkwoord" : voor de zinnen die twee werkwoorden bevatten (een vervoegd werkwoord en een werkwoord in de infinitief), stelt de lijst " Werkwoord 1 " u ongeveer 150 werkwoorden voor die correct grammaticaal bepaald werden voor die constructie in het bijzonder. U kan niet op de regel "Open WinDi Dictionaries" klikken om werkwoorden in deze lijst toe te voegen. Dat geldt ook voor werkwoord 1 in de zinnen met de volgende structuur : Onderwerp + Werkwoord + betrekkelijk voornaamwoord (that, que, che, daß, dat).

- "Bepaling 1" : of 2, 3, 4. De bepaling is net als het onderwerp een naamwoord. Wanneer u een nieuwe bepaling kiest, stelt WDV u verschillende " varianten " voor via een bijkomend scherm (zie punt 7.4.1.4.). Zie ook " bijwoorden " verderop.

- "Voorzetsel" : Kies dit met zogvuldigheid, want de kwaliteit van uw vertaling hangt ervan af. Wanneer u een werkwoord gebruikt uit WinDi Woordenboeken, dat reeds gevolgd wordt door een voorzetsel (bv. : gebruik maken van ), is het niet mogelijk dat te wijzigen. In dat geval zou uw vertaling niet correct kunnen zijn als u een voorzetsel toevoegt..

- "Infinitief" : deze lijst is beschikbaar wanneer u een zin wijzigt die tot de groep 1.4 behoort (actieve vorm met twee werkwoorden). Met deze lijst kunt u de infinitief die in de zin staat wijzigen.

- "Bijwoorden" : wanneer het gekozen element een bepaling is (1, 2, 3 of 4), kunt u een bijwoord invoeren. Als u de regel *** Open WinDi Dictionaries *** aanklikt, bereikt u de bijwoorden. Als u bijvoorbeeld " vandaag " in uw zin wilt toevoegen, hoeft u alleen maar " Bepaling " te selecteren in de lijst " Element ", dan*** Open WinDi Dictionaries*** aan te klikken, en " vandaag " te tikken in de codeerzone van het scherm " Word Selection " (Selectie van woorden). Voor de bijwoorden die een tijdsaanduiding weergeven (gisteren, nu,…), raden wij u aan de zinnen die met een bepaling beginnen te gebruiken (groep 2.1 of 2.2), en het bijwoord op de plaats van de eerste bepaling in te voeren (bv. Morgen zal u mijn collega ontmoeten).

7.5. Belangrijke opmerkingen over deze toepassing

"WinDi Directe Vertaling" heeft enkele beperkingen waarop u moet letten.

U moet ervoor zorgen dat, wanneer u ingewikkelde zinnen creëert met voornaamwoorden enz., ze in uw moedertaal correct zijn. Probeer uw tekst in het algemeen te formuleren met eenvoudige zinnen die gemakkelijk verstaanbaar zijn. Als de zin die u wenst te vertalen zich niet aanpast aan de voorgestelde structuren, probeert u hem dan te vereenvoudigen. Maak verschillende kleine zinnen in plaats van één lange zin. Lees hierover ook even het hoofdstuk 10 " Frequente vragen ", vraag 13.

Terwijl u bezig bent kan het gebeuren dat er in de doeltaal een reeks karakters verschijnt : "-???-" in plaats van een werkwoord of een variant (onderwerp of bepaling). Dat wil zeggen dat de vertaling die u aanvraagt ofwel niet overeenkomt met de competenties van WDV, ofwel niet bestaat in de doeltaal die u heeft gekozen. Probeer dan een synoniem te vinden voor het werkwoord of voor de variant die een probleem vormt.

 7.5.1. Engels

- De "-ing " -tijden zijn nog niet beschikbaar. Bovendien hangt het gebruik van de tijden in het Engels overwegend af van de context waarin de zinnen staan. Dit probleem zou kunnen worden voorkomen dankzij een vertalingssysteem dat nog interactiever te werk gaat, maar ook dan belet het onduidelijk gebruik van een tijd dat de betekenis vna de zin goed wordt begrepen.

- Zinnen bouwen zoals "My father’s car" blijft onmogelijk. In plaats daarvan zal een Engelstalige gebruiker moeten schrijven : "The car of my father", een zin die taalkundig niet correct is maar die in de andere talen correct vertaald zal worden.

7.5.2. Duits

- Er kunnen enkele verbuigingsfouten optreden voor de voornaamwoorden en de bepalingen. Dit gebeurt omdat er een voorlopig gebrek is aan informatie voor enkele werkwoorden en welke naamval erbij hoort.

bv. : "Ich danke meinem Professor (datief)" : deze zin is correct, het werkwoord "danken" is door de toepassing bekend als een werkwoord dat door een bepaling in de datief gevolgd wordt. "Wir erinnern Ihnen (datief) daß, ..." : hier is het voornaamwoord "Ihnen" niet correct ; het zou "Sie" (accusatief) moeten zijn. De toepassing herkent het werkwoord "erinnern" nog niet, maar desondanks is de vertaling van dit deel correct in de andere zinnen zijn.

- Er bestaan enkele verbuigingsfouten die te wijten zijn aan het gebrek van de notie " beweging " bij enkele voorzetsels (in, an, auf, unter, vor, hinter, über, neben, zwischen). Zij worden namelijk gevolgd door een bepaling in de datief als er geen " beweging " wordt uitgevoerd (Ich bin im Haus –ik ben in het huis), en door een bepaling in de accusatief in het tegenovergestelde geval (Ich gehe ins Haus – ik ga in het huis).

- De zelfstandige naamwoorden worden nog niet verbogen, hoewel dat in enkele gevallen nodig is.

Bv. : "Das Auto gehört einem Nachbar" (de auto is van een buur) : in dit geval zou "Nachbarn" de correcte vorm zijn.

- De constructie van een zin die de genitief gebruikt om een bezit aan te duiden is nog niet beschikbaar.

Bv. : "Das Gesicht dieses Mannes ist freundlich" is niet mogelijk in WDV. U zal moeten schrijven "Das Gesicht von diesem Mann ist freundlich". Dit soort constructie lijkt voor een Duitstalige wat vreemd of zwaar maar wordt correct in de andere talen vertaald.

Tot slot kunnen er enkele fouten optreden wanneer een Duitstalige gebruiker zinnen in het Duits zal creëren. Desondanks veranderen deze fouten niets aan de nauwkeurigheid van de vertaling in andere talen, omdat er geen verbuigingen bestaan in de andere beschikbare talen. Een vertaling door WDV naar het Duits wordt zal niet altijd heel vloeiend klinken, maar zal altijd verstaanbaar zijn voor een Duitstalige correspondent.

7.5.3. Spaans

- Voor de zinnen die het werkwoord "zijn" bevatten, gevolgd door een adjectief, is het verschil tussen "ser" ("zijn" op een permanente manier) en "estar" ("zijn" op een tijdelijke manier) nog niet in de toepassing beschikbaar.

- De werkwoorden zoals "gustar", "encantar", enz. die een eigen voornaamwoord gebruiken (me gusta...) worden nog niet correct vervoegd door WDV.

7.5.4. Portugees

- Voor de zinnen die het werkwoord "zijn" bevatten gevolgd door een adjectief, is het verschil tussen "ser" ("zijn" op een permanente manier) en "estar" ("zijn" op een tijdelijke manier) nog niet in de toepassing beschikbaar.

- In de "overeenkomst in getal en geslacht" verschijnt "o...deles/delas". De eerste optie komt overeen met de bezitter in het mannelijk meervoud, de tweede met het vrouwelijk meervoud voor de bezitter.

7.5.5. Alle talen

- In de zinnen die twee vervoegde werkwoorden bevatten, hebben we voor gelijktijdigheid tussen de werkwoorden gekozen. Er is dus altijd een overeenkomst tussen de tijden.

- Wees voorzichtig wanneer u een bijwoord toevoegt ; voeg het het liefst toe in het begin van de zin. Bv. " Morgen ga ik… ". U zal problemen met de localisatie van woorden in de verschillende talen zo vermijden.

7.6. Conclusie

WDV is een werktuig. Als u het correct gebruikt, zal u er veel aan hebben. U kan WDV op verschillende manieren gebruiken : om een kleine tekst zin per zin te vertalen, om u te helpen een "grammaticaal" probleem in een zin op te lossen (vooral wanneer het om moeilijke zinsconstructies gaat zoals negatieve vragen of om de overeenkomst en de localisatie van adjectieven, enz.), of om de grammaticale structuur van zinnen in vreemde talen te leren.

Met een beetje oefening komt het gebruik van WDV u in de vingers te zitten. Het is een hulpmiddel met een groot prestatievermogen en het kan samen met andere WinDi-toepassingen gebruikt worden om al uw vragen en mogelijke vertaalproblemen op te lossen. U kan WDV gebruiken zoals u wil en u krijgt betrouwbare vertalingen van hoge kwaliteit als resultaat..

Wanneer u zinnen creëert, houdt u dan vooral rekening met de volgorde van de te wijzigen elementen, zoals uitgelegd wordt in het begin van dit hoofdstuk. Deze werkwijze zal u helpen uw zinnen vlug en doeltreffend aan te maken. Als u bijvoorbeeld het werkwoord kiest nadat u het voorzetsel en het voornaamwoord hebt gekozen, zal het nieuwe werkwoord soms uw voorzetsel en altijd uw voornaamwoord wissen, anders is de vertaling misschien niet correct. U zal dan de elementen opnieuw moeten selecteren ! Volgt u daarentegen de volgorde van de wijzigingen dan wint u tijd en vermijdt u onnodige herhalingen.

De interessantste eigenschap van WDV is dat het zijn gebruikers de mogelijkheid geeft teksten aan te maken in talen die ze niet beheersen. Het resultaat is van opmerkelijk hoge kwaliteit : de zinnen die op deze manier bewerkt zijn kunnen opgestuurd worden naar anderstalige correspondenten die het bericht zonder probleem zullen verstaan ! WDV is de ideale oplossing voor E-mail, fax, enz. Zie Hoofdstuk 10 "frequente vragen", vraag 13.

 

_________________________________________________________________

Logo
Inhoudsopgave.

Bezoek onze Website : http://www.windi7.com