Handleiding bij installatie

Hoofdstuk 1 : Algemene uitleg van het "netwerk"concept

Dit eerste hoofdstuk is bestemd voor wie WinDi in een netwerk wil installeren en gebruiken.

Voordat u deze applicatie begint te gebruiken, moet u op het volgende letten : om WinDi correct te laten functioneren en er volledig tevreden mee te zijn vanaf de eerste installatie, moet u aan uw LAN de aanwezigheid doorgeven van een virtuele MS/DOS-drive, die toegankelijk is voor alle LAN-gebruikers. Dat moet gebeuren onder dezelfde referentienaam, bv. drive W: (op het gebruikersniveau is het onmogelijk vanaf verschillende drives toegang te krijgen tot onze services). Wij raden u ten sterkste aan om WinDi op het werkstation van uw voorkeur te installeren en niet onmiddelllijk op de netwerkserver.

De virtuele drive die u in functie van uw technische mogelijkheden heeft gedefinieerd kan natuurlijk een bestaande referentie hebben die voor andere toepassingen wordt gebruikt door de gebruikers. Op deze virtuele drive zal de applicatie WinDi alle priority accesses opeisen (tijdens en na de installatie). Nadat de software volledig is geinstalleerd, raden we u aan de bestanden die tijdens de installatie zijn aangemaakt (...\LANGFILE et ...\CONJUG) te beschermen tegen alle andere toegangstypes die de WinDi-programma's in hun functioneren kunnen storen, zodat bv. ze niet worden gewist of erover wordt geschreven. Opgelet: als u nieuwe woorden aan WinDi wil toevoegen via het programma WinDi Toevoegen, gelden de voorgaande opmerkingen niet voor het bestand LANGFILE.

Voor meer informatie over de bovenstaande uitleg, specifiek voor uw netwerk, kan u de installatiehandleiding van uw LAN raadplegen.

Opmerking: Om de WinDi-applicaties correct te laten functioneren in uw LAN, moeten de WinDi-programma's de verschillende applicatiebestanden kunnen lezen die zich in de server bevinden; wat trouwens voor alle beschikbare netwerken op de markt geldt.WinDi is compatibel met de netwerken van het type NOVELL (3.1X, 4.X, 5.X), LAN MANAGER, LAN SERVER, PATHWORKS, TCP/IP, NFS, PC-Support, LANTASTIC, enz. U kan het hoofdstuk 4.1. raadplegen (installatie van WinDi in een netwerk) bij eventuele problemen wat betreft "sharing violation".

Hoofdstuk 2 : Algemene informatie over de installatie

- De tijd die u nodig zal hebben om WinDi te installeren hangt af van hoe krachtig uw PC is. Wat betreft de installatie in een netwerk is de capaciteit van uw server zeer belangrijk, want die verhoogt of verlaagt de installatietijd.

- Voor monopost installeren raden wij u aan het programma "SMART-DRIVE" te gebruiken, dat de effectieve toegang tot de lokale diskette tot een minimum herleidt. Door dit programma kan u heel wat tijd besparen !

- WinDi heeft ongeveer 50 MBytes vrije schijfruimte nodig voor de installatie.

Bij alle testinstallaties op verschillende computers en in verschillende omgevingen bleek dat het installeren van WinDi ongeveer 10 minuten tot een uur in beslag neemt, in functie van hoe krachtig de hardware is die u gebruikt.

Hoofdstuk 3 : Installeren van de WinDi-software

3.1 Hoe installeert u WINDI-UP.EXE ?

U volgt de aangegeven stappen om het bestand WINDI-UP.EXE op te laden en te installeren.

Leest u ook even de hoofstukken 6 en 7 van dit installatiehandboek om elk probleem bij het installeren te vermijden !

Bezoekt u vooral onze website, op het adres http://www.windi7.com/dwnupdem.htm. U moet de volgende etappes nauwkeurig volgen om WinDi correct te laten functioneren en volledig tevreden te zijn vanaf de eerste installatie !

1. Sla WINDI-UP.EXE op ("Save") wanneer u via uw browser begint op te laden !

2. Zet dit bestand in een directory naar keus (ex: C:\TEMP).

3. Wanneer het laden voltooid is kan u WinDi installeren in demonstratieversie (alleen voor evaluatie gedurende 24 uur !), maar als u de upgradediskette al in uw bezit heeft kan u verder gaan met installeren en de officiële en complete versie van de WinDi-software gebruiken.

4. Om de module "WinDi Browser" te kunnen gebruiken moet u het programma Internet Explorer van Microsoft (minimum versie 5.0) geïnstalleerd hebben voordat u WinDi installeert, anders werkt deze module niet. Alle andere modules van WinDi daarentegen zijn operationeel zonder Internet Explorer - u kan dus zelf kiezen hoe u wil werken…

5. Het installatieprogramma van WinDi functioneert onder Windows. Om te beginnen met installeren gaat u naar de directory waar zich het bestand WINDI-UP.EXE bevindt (dat kan u bijvoorbeeld via Windows Explorer doen) et klikt u het icoontje WINDI-UP aan. Het installeren begint nu. U hoeft nu alleen nog maar de instructies te volgen die op het scherm verschijnen. Als u een andere directory kiest dan diegene die in het installatieprogramma wordt aanbevolen (C:\WINDI), moet u erop letten dat u een directorynaam gebruikt die niet langer is dan 8 karakters. Zorg ervoor dat u deze demonstratieversie kunt installeren op een "virtuele" drive (in het geval van installeren binnen een netwerk). Zo kan u WinDi in een monopost- of netwerkomgeving evalueren.

6. Nadat u WINDI-UP.EXE heeft geïnstalleerd, moet u de upgrade installeren. Die wordt u per post opgestuurd na uw bestelling - u kan voor meer informatie onze prijslijst raadplegen op onze website. Om de upgrade te installeren hoeft u alleen maar de ingesloten instructies te volgen. U kan WinDi in elk geval onmiddellijk 24 uur lang raadplegen via de demonstratieversie, ook als u de upgrade niet heeft besteld. OPGELET : deze demonstratieversie is geen shareware of freeware ! U mag deze demonstratieversie slechts gebruiken om te evalueren (dat betekent ook dat er geregeld "demonstratie"boodschappen op het scherm verschijnen) ! Elk ander gebruik van deze versie is een inbeuk op de auteursrechten van Language Dynamics.

7. Mochten er bij het opladen problemen optreden, probeert u dan opnieuw WinDi op te laden via dezelfde methode.

Wat betreft de installatiedirectory wordt voor monopostversies drive C: voorgesteld door het programma (u kan kiezen voor een andere harde schijf als die eveneens lokaal is). Bij de netwerkversie kan u WinDi op een drive van de server installeren, als die virtueel is (zie hoofdstuk 1, "Algemene uitleg van het netwerkconcept".)

De voorgestelde default installatiedirectory is \WINDI\. U kan hem aanpassen als u dat wenst. Respecteer daarbij wel de syntaxis die vereist is voor MS/DOS om de directory's te definiëren. Wij raden u desondanks aan om de directorynaam \WINDI\ te grbruiken zodat wij u bij probleemgevallen hulp kunnen bieden.

Voor de LAN (netwerk-) versie moet er exclusief een directory gereserveerd worden waar de applicaties de verschillende configuraties zullen opslaan. Als default wordt de directory C:\WINDI voorgesteld. In het algemeen kan elke gebruiker van een netwerk de lokale harde schijf C: gebruiken. Is dat niet zo, dan kan u een privé-directory gebruiken die van de "naam van de netwerkgebruiker" (Login Name) afhangt, maar wel pas na het installeren. Werkt u bv. met NOVELL, dan ontvangt elke gebruiker een deel van de drive van de server (privé-directory). Deze directory bevindt zich ergens afhankelijk van de gebruiker via zijn login name. U kan dit systeem ook gebruiken in de WinDi-applicaties, maar er moet voor elke gebruiker dezelfde login name worden gebruikt (drive U: komt dan bv. overeen met directory …\USERS\xxx). Voor meer informatie hierover kan u het handboek van uw netwerk raadplegen.

Om de privé-directory van een WinDi-gebruiker in een netwerk te wijzigen, kan u na het installeren de eerste lijn van het bestand WINDI.INI wijzigen (in de installatiedirectory van WinDi. De tweede lijn van dit bestand geeft aan waar de WinDi-woordenboeken zich bevinden. Een voorbeeld van hoe dit bestand eruit ziet :

C:\WINDI\

W:\WINDI\LANGFILE

In dit bestand komt de eerste lijn overeen met de "privé-directory". U kan deze lijn vervangen, bv. op deze manier :

U:\USERS\VOTRE_NOM_D'ACCES(login name)\ ou D:\TEMP\

OPGELET: U MOET EEN "\" ZETTEN OP HET EINDE VAN DE EERSTE LIJN.

De "privé-directory" wordt automatisch aangemaakt door het programma WINDI.EXE wanneer de applicatie voor de eerste keer is opgestart.

Hoofdstuk 4 : Configuratie van WinDi onder Windows in een netwerk

Op een werkstation in netwerk moet u het programma WINDI.EXE opstarten (na het installeren van WINDI-UP.EXE) om WinDi op dit station te kunnen gebruiken.

De installatieprocedure die nu zal worden beschreven moet op elk werkstation worden opgestart dat toegang tot de WinDi-applicaties moet krijgen. Bovendien raden wij u aan om het bestand TNU.USR te lezen, dat beschrijft hoe u als gebruiker een login name kan toevoegen om toegang te krijgen tot de applicatie "WinDi Project Manager".

Er is geen enkele beperking wat betreft het aantal gebruikers die de WinDi-applicaties kunnen gebruiken in een netwerk.

4.1 Installatie vanWinDi in een netwerk

In bepaalde gevallen (en meerbepaald bij sommige peer to peer-netwerken) laat de server het niet toe dat hetzelfde programma tergelijkertijd gebruikt wordt door verschillende gebruikers. De reden daarvan is dat Windows permanent een programma open houdt in read-only, om resources en modules te vinden. Daardoor kan u een "sharing violation"-fout zien optreden.

Om dat probleem op te lossen kan u het handboek van uw netwerk raadplegen zodat u op een optimale manier de capaciteiten van uw server kan gebruiken.

Als u geen oplossing kunt vinden, kan u de directory van de WinDi-programma's kopiëren (zie hoofdstuk 3.1 "Hoe installeert u WINDI-UP.EXE?") via de drive C: van elke netwerkgebruiker, bv. door het commando :

COPY [DRIVE]:\[DIRECTORY]\*.* C:\[DIRECTORY]

of : [DRIVE] = drive van de server waarin u WinDi geïnstalleerd heeft (bv. : F:)

[DIRECTORY] = directory waarin WinDi geïnstalleerd wordt (bv. : WINDI)

Als u de WinDi-programma's op een persoonlijke drive wil installeren, moet u in Windows ervoor zorgen WinDi op de goede drive te gebruiken (C:\WINDI bv.).

Het probleem met de "sharing violation" verdwijnt wanneer u deze aanpassingen invoert.

Deze aanpassingen worden vooral aanbevolen als uw server een mainframe is (bv. onder UNIX ) die kan worden overladen.

Hoofdstuk 5 : Boodschap van het development team

De WinDi-applicaties worden voortdurend verder ontwikkeld. Daarom ontvangen wij graag uw opmerkingen en ideeën : zo kunnen we onze programma's nog gebruiksvriendelijker maken.

Uw suggesties worden nauwkeurig behandeld en, indien mogelijk, geïntegreerd in de volgende versies van de programma's. Schrijf ons dus als u op een probleem stoot bij de installatie van WinDi, graag met een nauwkeurige beschrijving, zodat we het probleem in ons ontwikkelingslaboratorium kunnen simuleren.

Indien u een probleem heeft kan u ons bereiken op het volgende e-mailadres : support@windi7.com !

Hoofdstuk 6 : Hoe installeert u WinDi op een PC met "Double Space"?

Sommige PC's gebruiken applicaties zoals "Double Space" om de capaciteit van hun harde schijf te verhogen. De compressieprocedures voor gegevens in deze programma's maken het onmogelijk de bestanden van WinDi te verkleinen. Daardoor blijft de verhouding ongeveer 1:1 na compressie. In dit geval krijgt u het volgende probleem : als Windows een programma voor schijfcompressie gebruikt, en ongeveer 50 MBytes vrije schijfruimte heeft - maar met een verhouding van ongeveer 1:2 (ongecomprimeerde capaciteit : 25 à 30 MBytes), dan zal WinDi niet genoeg vrije schijfruimte hebben, want er zijn 50 ongecomprimeerde MBytes nodig tijdens de installatie voor alle talen.

Om dit probleem bij schijfcompressie op te lossen, heeft u ongeveer 100 MBytes vrije schijfruimte nodig om WinDi in 7 talen te installatie. In dit geval is er geen probleem bij de installatie. WinDi gebruikt overigens een eigen compressiealgoritme. Het vervoegingsalgoritme neemt bv. 2,6 MBytes vrije schijfruimte in beslag, maar eigenlijk is er voor de vervoeging in 7 talen ongeveer 300 MBytes nodig vóór de compressie door onze algoritmes !

 Hoofdstuk 7 : Hoe installeert u WinDi op een PC met een anti-virusprogramma?

Sommige anti-virusprogramma's nemen bepaalde gebeurtenissen tijdens de installatie van WinDi als virussen waar. Deze meldingen zijn vals : tijdens de installatie maakt WinDi zeer veel bestanden aan (meer dan 150 voor alle talen) en selecteert ze daarna eveneens zeer snel. De 7 vervoegingsprogramma's bv. worden zeer snel aangemaakt. Daardoor worden soms blijkbaar de anti-virusprogramma's geactiveerd, en dat verhindert de correcte installatie van WinDi. Om dit probleem te vermijden activeert u de programma's niet tijdens de installatie van WinDi, maar u kan eventueel het bestand WINDI-UP.EXE controleren vóór de installatie. Nadat u het anti-virussysteem heeft gedeactiveerd kan u WinDi.installeren. Wanneer de installatie is afgelopen kan u het anti-virus-systeem weer activeren.

Hoofdstuk 8 : Benodigde configuratie

U heeft minstens een PC 486 nodig (Pentium aanbevolen) met 16 MB RAM-geheugen (32 MB aanbevolen). WinDi is compatibel met Windows 9x / NT 4.0 min. / 2000. WinDi neemt ongeveer 50 MBytes in beslag op de harde schijf na installatie.

Hoofdstuk 9 : Installatie van WinDi onder Linux, OS2 (WinOS2) of ander besturingssytemen

Om WinDi onder een ander besturingssysteem dan Windows te installeren, moet dit systeem in staat zijn Windows te emuleren (bv.: OS2, PowerMac of Linux).

_________________________________________________________________

Logo

Bezoek onze Website : http://www.windi7.com