Gebruikershandleiding.
Inhoudsopgave :

oHoofdstuk 1 : Inleiding tot WinDi Vertaalhulp en tot de WinDi Menu concepten

1.1. Hoe opent u WinDi Vertaalhulp?
1.2. Hoe verlaat u een WinDi-toepassing?
1.3. Hoe gebruikt u het WinDi Menu?
1.3.1. Hoe vindt u de laatste vertaling terug?

oHoofdstuk 2 : Voice for WinDi

oHoofdstuk 3 : Hoofdmenu voor het Vertalingsprojectenbeheer

3.1. Hoe creëert u een nieuw woord-voor-woord vertalingsproject met de knop "New Translation"?
3.2. Hoe maakt u woord-voor-woord-vertalingen?
3.3. Hoe "compileert" u een brontekst?
3.4. Hoe slaat u uw vertalingen op en gebruikt ze in andere toepassingen?
3.5. Praktisch gebruik van de Double Editor "Vertaal- en Begripshulp"
3.6. Beheer van de oude vertalingen (knop "Old Translation")
3.7. Archiveren en exporteren / importeren van uw projecten met "Translation Archives"
3.8. Definitie van de gebruikersnaam (initialen) via de knop "User Name"

oHoofdstuk 4 : WinDi Woordenboeken

4.1. Hoe bereikt u WinDi Woordenboeken?
4.2. Eerste scherm : opzoeken van het woord in de brontaal
4.2.1. Selectie van de taal van het te vertalen woord (brontaal) (zones 3 en 4, scherm 1)
4.2.2. WinDi "spreekt"met u in de taal die u kiest (zone 2, scherm 1)
4.2.3. Coderen/keuze van het woord in de brontaal (zones 3 en 1, scherm 1)
4.2.4. Hoe kan u het woord vertalen? (zones 3 en 5, scherm 1)
4.2.5. WinDi Woordenboeken in communicatie met andere Windows-toepassingen (zone 9, scherm 1)
4.2.6. Hoe bereikt u de codeermodule? (zone 8, scherm 1)
4.2.7. WinDi Woordenboeken in communicatie met andere WinDi-toepassingen (zone 6, scherm 1)

4.2.8. Helpfunctie (zone 10, scherm 1)
4.2.9. Hoe wijzigt u de presentatie van de woordenboeken? (zone 11, scherm 1)
4.2.1. Hoe verlaat u WinDi Woordenboeken? (zone 7, scherm 1)
4.3. Tweede scherm : bekijken van de vertalingen
4.4. Voorbeelden van WinDi Woordenboeken in combinatie met andere Windows-toepassingen
4.5. Het opzoeken van een woord (in het algemeen)
4.5.1. Bijzonderheden voor het Nederlands en het Duits
4.5.2. Bijzonderheden voor het Engels
4.5.3. Regelmatige en onregelmatige werkwoorden
-
4.5.3.1. In het Duits
-
4.5.3.2. In het Engels
-
4.5.3.3. In het Nederlands
-
4.5.3.4. In het Frans
-
4.5.3.5. In het Italiaans
-
4.5.3.6. In het Spaans
-
4.5.3.7. In het Portugees

oHoofdstuk 5 : WinDi Vervoeging

5.1. Hoe bereikt u WinDi Vervoeging?
5.2. Eerste scherm
5.2.1. Selectie van de taal van het te vervoegen werkwoord (zones 5 en 6, scherm 3)
5.2.2. Invoeren van het te vervoegen werkwoord (zone 5, scherm 3)
5.2.3. Visualisering van de vervoeging in de gewenste tijd (zones 1 en 2, scherm 3)
5.2.4. Keuze van de actieve of de passieve vorm (zone 3, scherm 3)
5.2.5. WinDi Vervoeging in verbinding met andere Windows-toepassingen (zone 4, scherm 3)
5.2.6. WinDi Vervoeging "spreekt" met u in de taal van uw keuze (zone 4, scherm 3)
5.2.7. "Zoom"-functie (zone 4, scherm 3)
5.2.8. Hoe bereikt u de andere WinDi functies? (zone 7, scherm 3)
5.2.9. Hoe verlaat u WinDi Vervoeging? (zone 8, scherm 3)
5.3. "Zoom"-functie : het tweede scherm van WinDi Vervoeging
5.3.1. Keuze van de taal van het te vervoegen werkwoord (zones 1 en 7, scherm 4)
5.3.2. Invoeren van het te vervoegen werkwoord (zone 5, scherm 4)
5.3.3. Stuktuur van het "Zoom"-scherm (zone 2, scherm 4)
5.3.4. Hoe communiceert u met andere Windows-toepassingen? (zone 4, scherm 4)
5.3.5. Keuze van de actieve of de passieve vorm (zone 10, scherm 4)
5.3.6. Hoe keert u naar het eerste scherm van WinDi Vervoeging terug? (zone 9, scherm 4)
5.4. WinDi Vervoeging in communicatie met andere Windows-toepassingen : voorbeelden
5.5. Specifiek voor uw vervoegingsprogramma
5.5.1. Wederkerende werkwoorden
5.5.2. Samengestelde werkwoorden (in het Duits en in het Nederlands)
5.5.3. Passieve vorm van een werkwoord
5.5.4. Overeenstemming van de tijden tussen de verschillende talen (zooms "2" en "6")
5.5.5. Het invoeren van de werkwoorden

oHoofdstuk 6 : WinDi Coderen (codeerprogramma voor de woordenboeken)

6.1. Hoe bereikt u de toepassing "WinDi Coderen"?
6.2. Woorden coderen in WinDi Woordenboek
6.2.1. Codeerzones
6.2.2. Zone voor grammaticale commentaren
6.2.3. De knoppen "Kopiëren" en "Plakken"
6.2.4. Knop +: functie "toevoegen"
6.2.5. Knop <> : functie "veranderen"
6.2.6. Knop - : functie "weglaten"
6.2.7. Knop N : functie "nieuw woord"
6.3. Aanpassingen bewaren
6.3.1. Automatische back-up van de aanpassingen
6.4. Opmerkingen voor het coderen van soortnamen

oHoofdstuk 7 : WinDi Direkte Vertaling (WDV) (interactieve vertaling van zinnen)

7.1. Algemene pricipes van WinDi Direkte Vertaling (met aandacht lezen)
7.2. Hoe bereikt u WinDi Direkte Vertaling?
7.3. Eerste scherm : keuze van de te wijzigen en aan te passen zin
7.3.1. Selectie van de brontaal
7.3.2. Keuze van de bronzin
7.3.3. Gebruik van de andere WinDi-functies
7.3.4. Hoe verlaat u WDV?
7.4. Tweede scherm : constructie en vertaling van uw zinnen
7.4.1. Kort overzicht van de verschillende functies van dit scherm
7.4.1.1. De lijst "Element"
7.4.1.2. De lijst "Grammaticaal element"
7.4.1.3. De lijst "Grammaticaal element" en het scherm "Selectie van woorden" (bijvoegen van woorden in de lijst "Grammaticaal element" via het gebruikerswoordenboek
7.4.1.4. Overeenkomst in getal en geslacht (WinDi Grammatica)
7.4.1.5. De lijst "Vervoeging"
7.4.1.6. Toegang tot de andere grammaticale varianten (vraag, negatie, enz.)
7.4.1.7. Vertaling van uw zinnen in 7 talen : knop "7"
7.4.1.8. Toegang tot de andere WinDi-functies (scherm 7)
7.4.1.9. De functie "klembord" (scherm 7)
7.4.2. Aanvullende uitleg over scherm 7
7.5. Belangrijke opmerkingen over deze toepassing
7.5.1. Engels
7.5.2.Duits
7.5.3. Spaans
7.5.4. Portugees
7.5.5. Alle talen
7.6. Conclusie

oHoofdstuk 8 : WinDi Browser

8.1 Bijzonderheden van deze functie

oHoofdstuk 9 : Gebruikte afkortingen in de WinDi Woordenboeken

- Liste der verwendeten Abkürzungen
-
Lista de abreviaciones utilizades
-
Liste des abréviations utilisées
-
List of the abbreviations
-
Elenco delle abbreviazioni usate
-
Lijst met gebruikte afkortingen
-
Lista das abreviações utilizadas

oHoofdstuk 10 : Frequente vragen

10.1. Wat is het doel van het WinDi-project ?
10.2. Welke configuratie is er nodig ?
10.3. Welk type geluidskaart is er nodig voor Voice for WinDi ?
10.4. Uit welke taal naar welke taal kan WinDi gebruikt worden ?
10.5. Kunnen er minder dan 7 talen worden geïnstalleerd ?
10.6. Kan WinDi een volledige tekst automatisch vertalen ?
10.7. Is het mogelijk om elke module apart te gebruiken ?
10.8. Hoe zijn de woordenboeken aangemaakt ?
10.9. Hoelang bestaat de software al ?
10.10. Hoeveel woorden en welke soort woordenschat bevatten de woordenboeken ?
10.11. Is het mogelijk om woorden in de woordenboeken toe te voegen ?
10.12. Is het mogelijk om aanpassingen en nieuwe woorden in de database met andere gebruikers te delen ?
10.13. Hoe precies is de interactieve zinnenvertaling eigenlijk (WDV) ?
10.13.1. Zijn vaste uitdrukkingen opgenomen in WDV ?
10.14. Zijn er problemen met dubbele betekenis ?
10.15. Wat gebeurt er in WDV als ik een zin invoer met een grammaticale fout ?
10.16. Wordt de spelling gecontroleerd ?
10.17. Welke variant van het Frans, het Engels, het Duits, het Spaans en het Nederlands werd gekozen ?
10.18. Is het mogelijk om te importeren in een vertaling die door WinDi is aangemaakt ?
10.19. Is WinDi nuttig bij het aanleren van een taal ?
10.20. Kan WinDi mij sneller laten vertalen? Hoezo ?
10.21. Hoe kan WinDi Direkte Vertaling nóg beter gaan presteren ?
10.22. Waarom wordt WinDi beschermd voor "piraten" ?

oHoofdstuk 11 : Annex

11.1. Supplementaire WinDi-schermen
11.2. Toren van Babel ?
11.3. WinDi helpt u bij het leren van talen
11.4. Geschiedenis van het WinDi-project
11.5. Bepalingen en condities van de licentieovereenkomst van Language Dynamics

_________________________________________________________________

 

Handleiding bij installatie
Inhoudsopgave :

oHoofdstuk 1 : Algemene uitleg van het "netwerk" concept

oHoofdstuk 2 : Algemene informatie over de installatie

oHoofdstuk 3 : Installeren van de WinDi-software

3.1 Hoe installeert u WINDI-UP.EXE ?

oHoofdstuk 4 : Configuratie van WinDi onder Windows in een netwerk

4.1 Installatie van WinDi in een netwerk

oHoofdstuk 5 : Boodschap van het development team

oHoofdstuk 6 : Hoe installeert u WinDi op een PC met "Double Space" ?

oHoofdstuk 7 : Hoe installeert u WinDi op een PC met een anti-virusprogramma ?

oHoofdstuk 8 : Benodigde configuratie

oHoofdstuk 9 : Installatie van WinDi onder Linux, OS2 (WinOS2) of andere besturingssystemen

 

_________________________________________________________________

 

Gelieve dit aandachtig te lezen:

De licentieovereenkomst van Language Dynamics kan u lezen aan het einde van deze handleiding. Van het moment dat u WinDi installeert geeft u uw akkoord aan met deze licentieovereenkomst.

Beschrijving van de oplaadbare versie van WinDi

WinDi is onmiddellijk functioneel gedurende 24 uur na de installatie. Na deze demonstratieperiode moet u de WinDi-software bestellen. Een paar dagen na uw bestelling krijgt u per post de WinDi Upgradediskette toegestuurd, waarmee u de installatie van WinDi kan vervolledigen. U krijgt dan eveneens een CD-ROM met een kopie van het bestand dat u heeft opgeladen via onze website (http://www.windi7.com).

Opgelet : gedurende de 24 uur na de installatie zonder upgradediskette, gebruikt u de demonstratieversie (24 uur lang operationeel). Deze versie helpt u om de verschillende databases en functies die WinDi u ter beschikking stelt te evalueren. Het gaat daarbij zeker niet om ShareWare of FreeWare ! U mag deze versie alleen gebruiken met het oog op evaluatie. Elke andere soort gebruik van deze software vormt een inbreuk op de auteursrechten van Language Dynamics. Zolang u geen legaal geregistreerde gebruiker bent, zal u zeer regelmatig demonstratieboodschappen of "niet geregistreerde versie" op het scherm krijgen.

WinDi is geen automatische vertaler. WinDi is een vertaal-en begripshulp die professioneel en betrouwbaar werkt en die grotendeels op interactief werken gebaseerd is. Om WinDi's concepten voor vertaalhulp snel te leren kennen kan u het hoofdstuk over "frequente vragen" van deze handleiding lezen.

 U heeft niet de toestemming om de hulpbestanden en de bestanden voor documentatie te wijzigen of te editeren. Het gaat om de bestanden README, .TXT et .DOC die door Language Dynamics Corp. geleverd worden.

Alle vermelde producten zijn merken gedeponeerd door hun respectievelijke eigenaars.
WinDi is een gedeponeerd merk van Language Dynamics Corp.

_________________________________________________________________

Logo

Bezoek onze Website : http://www.windi7.com